Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

25/10/2023

Współpraca i komunikacja w zespołach - szkolenie w Starostwie Powiatowym w Mikołowie

W minionym tygodniu, dokładnie 20 października 2023 roku, Starostwo Powiatowe w Mikołowie stało się miejscem wyjątkowego spotkania edukacyjnego. Szkolenie z zakresu "Współpracy i komunikacji w zespołach" przeprowadzili specjaliści z Akademii Humanitas. 

Szczególną uwagę poświęcono modelowi 5 dysfunkcji pracy zespołowej autorstwa Patricka Lancioniego. Uczestnicy mieli okazję zgłębić tajniki tego podejścia oraz dowiedzieć się, jak skutecznie wykorzystać zdobytą wiedzę w codziennej pracy. Ale to nie jedyny temat, który został poruszony podczas tego spotkania. Omówione zostały również kwestie związane z budowaniem zaufania w zespołach oraz kluczową rolą feedbacku w procesie współpracy. 

Wśród szkolonych znaleźli się: Starosta Mirosław Duży oraz Członek Zarządu, Radna Grażyna Nazar. 

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Mikołowie za okazane zaufanie i mamy nadzieję, że przekazana wiedza przyniesie namacalne korzyści w codziennej pracy wszystkich uczestników.