Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

27/10/2023

Sukcesy Akademii Humanitas

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy Akademia zdobyła prestiżowe wyróżnienia, które umocniły jej pozycję wśród najlepszych instytucji edukacyjnych w naszym kraju. Te sukcesy są dowodem naszego nieustającego zaangażowania w osiąganie najwyższych standardów w edukacji oraz w zakresie społecznej odpowiedzialności. 

 

Magna Charta Universitatum 

Akademia Humanitas została oficjalnie przyjęta do prestiżowego Klubu Akademickiego Magna Charta Universitatum, tworzonego przez najlepsze szkoły wyższe z całego świata. Ceremonia podpisania umowy przystąpienia do MCU odbył się 25 października br. na Uniwersytecie Łódzkim.   

W dniach 23–25 października 2023 r. na Uniwersytecie Łódzkim miała miejsce międzynarodowa konferencja pt. „Universities and Re-Construction of Cities: the Role of Research and Education”. Połączono ją z uroczystością oficjalnego podpisania Magna Charta Universitatum (Wielkiej Karty Swobód Akademickich) deklaracji wspólnego działania uczelni zrzeszonych w nieformalnym stowarzyszeniu, założonym przez Uniwersytet w Bolonii. Gośćmi honorowymi uroczystości byli m.in. z prof. Giovanni Molari, Rektor Uniwersytetu w Bolonii oraz Herman Van Rompuy, b. Przewodniczący Rady Europejskiej.   

W imieniu Akademii Humanitas Kartę sygnował Rektor Uczelni, dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. AH. Wraz w nim pod deklaracją stanowiącą o misji i wartościach uniwersytetów podpisali się przedstawiciele 36 uczelni z Polski i ze świata. W 2023 roku do klubu Magna Charta Universitatum przystąpiły m.in. takie uczelnie, jak University of Alicante, Siam University, Istinye University czy LokmanHekim University. Oprócz nich sygnatariuszami dokumentu są m.in. University of Oxford, Boston University, University of Chicago czy Kyoto University.     

-Dla naszej uczelni to historyczny dzień, ponieważ dołączamy do jednego z najważniejszych akademickich stowarzyszeń świata. Sygnatariusze Karty, tworząc nieformalną grupę akademickich liderów, zobowiązują się do przestrzegania w swoich uczelniach wartości o charakterze społecznym, takich jak apolityczność, niezależność badań naukowych czy sprzężenie badań naukowych z dydaktyką – mówi prof. Michał Kaczmarczyk, Rektor Akademii Humanitas.   

 Po raz pierwszy Magna Charta Universitatum podpisano w 1988 roku z okazji 900-lecia Uniwersytetu Bolońskiego.  

-Jeśli uczelnia chce sygnować taki dokument i przystąpić do Klubu, musi zgłosić się do organizacji Magna Charta Observatory, mającej swoją siedzibę w Bolonii, czyli na najstarszym w cywilizacji zachodniej uniwersytecie, założonym w XI wieku. Należy złożyć specjalny wniosek i zostać zarekomendowany przez przynajmniej jednego sygnatariusza Karty, tj. uczelnię, która już wcześniej podpisała deklarację. Po przejściu procedury aplikacyjnej można podpisać dokument, co odbywa się w wyjątkowo ceremonialnej formule, co roku na innej uczelni świata. W 2023 roku gospodarzem uroczystości była Polska – dodaje Maja Chyży, Prodziekan Akademii Humanitas ds. Współpracy z Zagranicą.    

Legia Akademicka 

Akademii Humanitas znalazła się w gronie uczelni realizujących projekt Legia Akademicka. Projekt ten, skierowany do studentów chcących odbyć szkolenie wojskowe, jest kolejnym dowodem na szerokie spektrum edukacyjne oferowane przez uczelnię. A także daje możliwość odbycia służby wojskowej dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.  

Certyfikat Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense 

Nie można też nie wspomnieć o przyznaniu Akademii Humanitas Certyfikatu Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense. Ten prestiżowy dokument podkreśla zaangażowanie Akademii w indywidualne wsparcie studentów, co jest wyjątkowo ważne w dzisiejszych czasach, gdy kształcenie wymaga większej personalizacji i dostosowania do indywidualnych potrzeb. 

Grant naukowy z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 

W sferze badań naukowych również możemy pochwalić się sukcesem. Otrzymanie grantu naukowego z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie na badania dotyczące sędziów społecznych i ich roli w systemie sprawiedliwości w Polsce pokazuje, jak ważne i aktualne są prowadzone na naszej uczelni badania. 

Rektor Michał Kaczmarczyk wraz z prof. Janem Kilem i dr. Aleksandrem Kwaśniakiem przeprowadzi badanie wśród ławników i sędziów zawodowych z całej Polski, by znaleźć odpowiedź na pytania o niezbędne kierunki reformy procedury karnej i potrzebę udziału w niej obywateli.  

W analizie badawczej zostaną opisane podstawy normatywne i zasady działania sądów ławniczych, w celu udoskonalenia w przyszłości (na poziomie legislacyjnym) modelu instytucji czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Jak pokazuje obecny stan, jest potrzeba pilnego przeprowadzenia reformy sądownictwa z udziałem obywateli w taki sposób, by gwarancja wynikająca z art. 182 Konstytucji RP miała charakter realny, a nie wyłącznie deklaratywny.  

Nowa publikacja w Akademii Humanitas 

Wreszcie, warto zwrócić uwagę na nadchodzącą publikację akademicką. Tym razem Kanclerz Agata Dudek i Rektor prof. Michał Kaczmarczyk zmierzyli się z problemem strategicznym. Ich wspólna publikacja „Budowanie strategii rozwoju uczelni jako element modelu zarządzania przez cele na rynku szkolnictwa wyższego. Studium przypadku Akademii Humanitas” będzie to istotną pozycją w ofercie księgarń akademickich.