Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

03/11/2023

Świętujemy Dzień Pracownika ZUS

Dzień Pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to znakomita okazja do refleksji i podsumowań, ale także do podziękowań.

Dnia 24 października odbyły się uroczystości upamiętniające wpływ tej instytucji na społeczeństwo polskie. Przypomnijmy, że po kilkuletnim procesie reformy ubezpieczeń społecznych, w 1934 roku ówczesny Prezydent RP – Ignacy Mościcki powołał do istnienia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dzięki czemu na mocy ustaw i rozporządzeń scalił pięć instytucji: Izby Ubezpieczeń Społecznych, Zakładu Ubezpieczenia na Wypadek Choroby, Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków, Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych, Zakładu Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników.  

W sosnowieckim oddziale ZUS, z okazji tego ważnego święta, nasza wykładowczyni z Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz pełnomocniczka dziekana ds. studenckich – Małgorzata Makieła – prowadziła prelekcję pt. Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers. W swoim wystąpieniu podkreśliła wyjątkowe cechy charakterystyczne dla każdej z grup wiekowych obecnych na rynku pracy — od doświadczonych Baby Boomers po innowacyjne Pokolenie Z: 

- Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym nie jest łatwe, ale nie jest niemożliwe. Obecnie na rynku pracy mamy Baby Boomers, Pokolenie X, Pokolenie Y (tzw. Millenials) i Pokolenie Z. Każde pokolenie ma swoje unikalne cechy, potrzeby i oczekiwania wobec pracodawcy, ale też wnosi do zespołu wartość, w postaci: doświadczenia, świeżości, otwartości na nowe technologie, innowacyjności. Rolą menadżerów zespołów wielopokoleniowych jest umiejętne korzystanie z tych zasobów. Brian Tracy powiedział, że „przy pomocy  kar i nagród można prawie każdego zmusić do prawie wszystkiego, z wyjątkiem tego, co najważniejsze – by polubił robić to, co robi”, a niewątpliwie satysfakcja z pracy jest elementem łączącym pokolenia. 

Ważną kwestią jest jak motywować multigeneracyjne zespoły do współpracy stawiając na zaangażowanie i satysfakcję: - Przede wszystkim warto zacząć od rozpoznania różnic i zrozumienia wartości, uważności na potrzeby, dostosować styl komunikacji, budować mosty pokoleniowe organizując współpracę połączoną z wymianą wiedzy i doświadczenia, indywidualnie podchodzić do pracowników, doceniać, zadbać o rozwój i przestrzeń do dwukierunkowej komunikacji. Wyzwanie, przed jakim stoją obecnie menadżerowie to szansa na budowanie zespołów, które będą przyczyniać się do rozwoju organizacji – dodaje Małgorzata Makieła 

W trakcie spotkania, pani dyrektor sosnowieckiego ZUS – Elżbieta Niewiara wyraziła swoje uznanie dla pracowników oddziału, doceniając ich zaangażowanie, troskę o klienta i profesjonalizm. Zasłużonym pracownikom wręczono specjalne odznaczenia i wyróżnienia, które są symbolem uznania za codzienną pracę każdego z nich.  

Na zakończenie, złożono wszystkim pracownikom ZUS serdeczne życzenia sukcesów i pomyślności, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. To wydarzenie stanowiło nie tylko okazję do świętowania, ale też do refleksji nad sposobami skutecznego zarządzania w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy. Jest to przypomnienie, że różnorodność pokoleniowa w miejscu pracy to nie wyzwanie, ale szansa na budowanie silnych, zintegrowanych zespołów zdolnych do wspólnego rozwoju i osiągania celów.