Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

10/11/2023

Legalizacja działań łowców pedofilów – czy to czas na zmiany w prawie?

Myślał, że proponuje seks dziecku, a niemoralną propozycję złożył łowcom pedofilów. Kiedy przyjechał w umówione spotkanie, zamiast miłej nieletniej dziewczynki, czekała na niego grupa osób, która go zatrzymała i oddała w ręce policji. Działanie społeczne aprobowane, niekoniecznie przez prawo usankcjonowane.  

Seminarium „Łowcy pedofilów - analiza instytucjonalna” miało na celu otwarcie ważnej dyskusji na temat walki z pedofilią w Polsce. Organizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Komisję Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, spotkanie to zgromadziło ekspertów prawa, akademików oraz zainteresowaną tematyką społeczność wirtualną. 

Doktor Michał Grudecki,z Wydziału Prawa i Administracji UŚ oraz Instytutu Nauk Prawnych AH, przedstawiał przybyłym argumenty za legalizacją działań tzw. łowców pedofilów. W swoim wystąpieniu podkreślił, że obecny brak formalnej regulacji prawnej dotyczącej działalności takich grup jest luką, która wymaga zapełnienia: - Już samo zjawisko groomingu nie ma jednoznacznego ujęcia prawnego, stąd pojawi się pytanie czy działający w strukturze łowców pedofilów wabik działa w ramach prawnych? Czy już namierza przestępcę? Czy jeszcze nie? 

Dr Michał Grudecki zwrócił uwagę na to, że formalne uznawanie takich organizacji mogłoby przynieść wymierne korzyści. Wśród nich wymienił lepszą ochronę dzieci przed wykorzystaniem seksualnym, możliwość kontroli i nadzoru nad metodami stosowanymi przez łowców, a także wzrost świadomości społecznej na temat problemu pedofilii.Jako społeczeństwo akceptujemy działania łowców. Akceptuje je policja, która wezwana aresztuje złapanego na gorącym uczynku pedofila. Jednak czy to, że akceptujemy zwyczajowo takie zachowania powinno pozostać, czy jednak musimy dążyć do legalizacji działań? 

Dyskusja na seminarium nie ograniczyła się jednak tylko do aspektów prawnych. Uczestnicy poruszyli również ważne kwestie etyczne, takie jak ryzyko naruszenia prywatności, potencjalne nadużycia oraz niebezpieczeństwo samosądów. Spotkanie to wywołało żywą dyskusję wśród uczestników, gdzie wiele osób dzieliło się swoimi opiniami na temat prezentowanych tez. Niektórzy podkreślali konieczność ochrony dzieci, inni zaś wyrażali obawy co do potencjalnego nadużywania uprawnień przez nieformalne grupy. 

 Ukonstytuowanie prawne łowców pedofilów to nie akceptacja pedofilii, to usankcjonowanie prawne działań, które sprzyjają walce z patologiami – zwrócił uwagę dr Aleksander Kwaśniak, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych AH. 
Seminarium zakończyło się postulatem o dalsze badania i debatę publiczną na temat legalizacji działań łowców pedofilów. Wnioskowano o konieczność stworzenia projektu ustawy, który zabezpieczy interesy ofiar, jednocześnie dbając o przestrzeganie praw obywatelskich i humanitarnych. 

Wydarzenie to nie tylko podkreśliło znaczenie roli społeczeństwa w walce z pedofilią, ale również otworzyło nową ścieżkę dialogu na temat roli prawa i etyki w tym procesie. Ostateczna decyzja o legalizacji działań łowców pedofilów pozostaje otwarta i będzie wymagała dalszych dyskusji, zarówno na forum publicznym, jak i w obrębie struktur prawnych.