Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

17/11/2023

Kobiety nauki. Szklany sufit czy bezmiar możliwości?

Podczas najnowszej edycji Feminatywy, odbył się fascynujący panel dyskusyjny, który miał miejsce w Coventry University, zlokalizowanym przy ul. Powstańców Śląskich 17 we Wrocławiu. Udział wzięły wybitne postacie z obszaru nauki i technologii.
Prof. Teresa Kupczyk, przedstawicielka Akademii Humanitas, dr Alison Halford z Uniwersytetu Coventry w Wielkiej Brytanii oraz moderatorka panelu, Karolina Wasielewska, dziennikarka specjalizująca się w kobiecej stronie branży technologicznej, wspólnie przybliżyły temat roli kobiet w dziedzinie nauki. 

„Kobiety mają ogromny potencjał w nauce, a otwieranie im dróg do kariery naukowej nie tylko przynosi korzyści jednostkom, ale także wspiera rozwój społeczeństwa poprzez różnorodność perspektyw i podejść do rozwiązywania problemów naukowych. Wiele instytucji i organizacji podejmuje wysiłki, aby zlikwidować przeszkody dla kobiet w nauce i technologii, co może przynieść znaczne zmiany w najbliższych latach, choć trzeba podkreślić, że tempo zmian w tej kwestii nie jest satysfakcjonujące.” 

W trakcie dyskusji prof. Teresa Kupczyk podkreśliła ogromny potencjał kobiet w nauce, wskazując na korzyści płynące z otwierania szerszych dróg kariery naukowej dla kobiet. Jej słowa były wyrazem przekonania, że różnorodność perspektyw i podejść do rozwiązywania problemów naukowych, wprowadzana dzięki udziałowi kobiet, przyczynia się nie tylko do rozwoju jednostek, lecz także wspiera postęp społeczeństwa. 

Wspominając starania instytucji i organizacji w eliminowaniu przeszkód dla kobiet w nauce i technologii, prof. Kupczyk zwróciła uwagę na potrzebę przyspieszenia tych zmian. 

Karolina Wasielewska, moderatorka panelu, aktywnie zajmująca się badaniami nad równością płci w organizacjach, oraz dr Alison Halford, badaczka z Uniwersytetu Coventry specjalizująca się w nauce o danych, wniosły do dyskusji swoje cenne spostrzeżenia, wspierając ideę stworzenia bardziej równoprawnych warunków dla kobiet w dziedzinie nauki i technologii. 

Wyniki tej dyskusji wskazują na potrzebę kontynuowania wysiłków w kierunku stworzenia otwartego, równoprawnego środowiska dla kobiet w nauce, co ma potencjał w postaci istotnych zmian zarówno na płaszczyźnie jednostek, jak i społeczeństwa jako całości.