Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

22/01/2024

Ruszyły dofinansowania z KFS dla studiów MBA i podyplomowych


Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) można uzyskać wsparcie finansowe na studia podyplomowe
, MBA i kursy, co stanowi doskonałą szansę na rozwijanie swoich umiejętności i podnoszenie kwalifikacji. KFS to program dedykowany zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, a środki z niego pochodzące można przeznaczyć na różnorodne formy kształcenia ustawicznego.
 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dostępnych możliwościach dofinansowania studiów i kursów, zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem. 

Kto może skorzystać z dofinansowania z KFS? 

Program KFS jest dostępny dla różnych podmiotów, które zatrudniają co najmniej jednego pracownika, niezależnie od formy prawnego lub organizacyjnego statusu. Obejmuje to nie tylko firmy, ale także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli zatrudniają przynajmniej jednego pracownika. Warto zaznaczyć, że dofinansowanie otrzymuje pracodawca, ale korzystać z niego mogą zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. 

Na co można przeznaczyć środki z KFS? 

Środki otrzymane z powiatowego urzędu pracy mogą być wykorzystane na różne cele związane z kształceniem ustawicznym. Obejmuje to: 

  • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane, 

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, 

  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 

  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, 

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z podjętym kształceniem. 

Gdzie i kiedy składać wnioski? 

Wnioski o dofinansowanie z KFS można składać w terminach naborów ogłoszonych przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności od preferencji i dostępności danego urzędu. Listę urzędów można znaleźć na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia. 

Jakie są zasady dofinansowania? 

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, musi wnosić wkład własny w wysokości 20% kosztów, a pozostałe 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstw, czyli pracodawców zatrudniających do 10 osób, możliwe jest sfinansowanie 100% kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS. Jednak całkowita kwota dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

Wsparcie kształcenia ustawicznego przyznawane jest na zasadach pomocy de minimis. 

Gdzie znaleźć więcej informacji o KFS? 

Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz procesu składania wniosków, zachęcamy do odwiedzenia strony KFS na Portalu Praca.  

Tam znajdziesz również informacje o poszczególnych powiatowych urzędach pracy, które udzielają wsparcia w zakresie KFS.  

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą: 

Warto skorzystać z tej szansy na rozwijanie swoich umiejętności i kariery zawodowej!