Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

06/02/2024

Studia z Elektroradiolgii – twoja przepustka do kariery w diagnostyce obrazowej

W obliczu szybko rozwijającej się technologii medycznej i możliwości diagnostyki obrazowej na rynku pojawia się zapotrzebowanie na specjalistów radiologów. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym, opracowaliśmy program studiów 1. i 2. stopnia Elektroradiologii.  

 

W ramach studiów oferujemy zaawansowany program edukacyjny skierowany zarówno do praktykujących techników, jak i pasjonatów dziedzin medycznych i technicznych. Program studiów uzyskał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Łączy on teorię z praktyką, przygotowując studentów do wyzwań współczesnej diagnostyki i terapii. Partnerami kierunku są między innymi: 

  • European Federation of Radiographer Societies 
  • Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii  
  • Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej 
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii 

Studia 1. stopnia koncentrują się na kompleksowym przygotowaniu w zakresie radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, wyposażając absolwentów w interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności.  

Na studiach 2. stopnia wybierasz jedną ze specjalności:  

  • Radioterapia,  
  • Diagnostyka obrazowa.  

Program ten odpowiada na potrzeby rynku pracy, inspirując absolwentów do innowacyjności i ciągłego rozwoju w dynamicznie zmieniającej się dziedzinie Elektroradiologii. 

Koniec studiów i co dalej?  

Dla każdej z powyższych specjalizacji przygotowaliśmy przykładową ścieżkę edukacyjną, które pomogą w dalszym rozwoju. Jeśli jednak masz pomysł na swoją edukację – zadzwoń do naszego doradcy edukacyjnego – Magdaleny Ptak i razem pomożemy w optymalizacji twojego rozwoju.

Jeśli w trakcie studiów wybrałeś specjalizację: Radioterapia lub Diagnostyka obrazowa, to po obronie pracy magisterskiej możesz wybrać studia podyplomowe Prawo medyczne w opiece zdrowotnej

Jeśli jesteś zainteresowany zarządzaniem placówkami zdrowotnymi możesz wybrać również studia Executive Master Business of Administration w ochronie zdrowia

ścieżka edukacyjna elektroradiologia

Program studiów z Elektroradiologii w Akademii Humanitas otwiera szerokie możliwości w dziedzinie diagnostyki obrazowej, łącząc teorię z praktyką i współpracę z czołowymi instytucjami branżowymi.  

Studia I stopnia zapewniają solidne podstawy, natomiast studia II stopnia pozwalają na specjalizację w Radioterapii lub Diagnostyce obrazowej, kierując absolwentów na ścieżkę dalszego rozwoju zawodowego. 

Po ukończeniu studiów absolwenci mają możliwość kontynuowania edukacji na studiach podyplomowych lub rozwijania kompetencji liderskich na studiach Executive MBA w ochronie zdrowia. Zachęcamy do kontaktu z doradcą edukacyjnym, aby indywidualnie dopasować ścieżkę kariery.