Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

09/02/2024

Z sali sądowej do zarządzania firmą - sprawdź, jak rozwijać karierę po kierunku Prawo

Prawo nie jest jedynie zbiorem przepisów. To korpus, który utrzymuje porządek społeczny, moralny i ekonomiczny. W Akademii Humanitas uczymy studentów, że prawo to więcej niż paragrafy - to narzędzie do budowania sprawiedliwości, promowania równości i ochrony wolności. Łącząc teorię z praktyką przygotowujemy przyszłych prawników do pełnienia roli nie tylko jako strażników prawa na salach sądowych, ale jako architektów sprawiedliwego świata, gdzie prawo służy jako most łączący różne aspekty życia społecznego i biznesowego. 

Studia na kierunku prawo otwierają drzwi do wszechstronnej kariery. Te jednolite studia magisterskie są zaprojektowane nie tylko dla przyszłych prawników, ale dla każdego, kto pragnie zrozumieć i sprawnie poruszać się w zawiłościach przepisów prawnych. Symulacyjna sala rozpraw pomaga lepiej zrozumieć funkcjonowanie prawa w praktyce oraz daje wgląd w profesje prawnicze: sędziego, prokuratora, obrońcy czy radcy prawnego.  

Kierunek Prawo jest idealny dla osób interesujących się szeroko pojętą gospodarką, polityką, historią czy problematyką społeczną i przestępczością. Absolwenci mają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności niezbędne w pracy w różnych sektorach rynku pracy, od wymiaru sprawiedliwości po zarządzanie przedsiębiorstwem. 

Koniec studiów i co dalej?  

Jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo to dopiero początek drogi edukacyjnej. Zawsze, jeśli masz pytania co do wyboru ścieżki kształcenia polecamy Ci kontakt z naszym doradcą – Magdaleną Ptak [kontakt]. 

Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej przygotowujesz się do egzaminu aplikanckiego do zawodów prawniczych lub wybierasz jedną z poniższych ścieżek. Najbardziej popularną ścieżką jest wybór  studiów podyplomowych po ukończeniu studiów: 

Następnie możesz rozpocząć dwuletnie Seminarium doktorskie w dyscyplinie Prawo. Jeśli jesteś zainteresowany zarządzaniem w konkretnej branży możesz wybrać również studia Master Business of Administration

Skrócone ścieżki edukacyjne

Nasi absolwenci kierunku Prawo wybierają też te ścieżki edukacyjne np.  

Ścieżka 1: Po obronie pracy magisterskiej możesz zdecydować się na kontynuację edukacji na dwuletnim Seminarium doktorskim w dyscyplinie Prawo, a następnie, aby podnieść swoje kwalifikacje w zarządzaniu proponujemy wybór jednego z programów studiów Master Business of Administration

Ścieżka 2: Po uzyskaniu tytułu magistra możesz wybrać jedne z oferowanych kierunków studiów podyplomowych, który rozwinie Twoje kompetencje w dziedzinie prawa: 

A następnie uzyskać stopień doktora nauk prawnych uczestnicząc w dwuletnim Seminarium doktorskim w dyscyplinie Prawo.  

Każdą z tych ścieżek wybierasz ty sam. A jeśli potrzebujesz wsparcia w doradztwie edukacyjnym – skontaktuj się z Magdaleną Ptak.  

Wybór ścieżki edukacyjnej po studiach prawniczych to znacznie więcej niż decyzja o kolejnych krokach akademickich. To inwestycja w przyszłość, gdzie każda ścieżka, czy to podyplomowa, doktorska, czy MBA, otwiera drzwi do nowych możliwości zawodowych i osobistych. Elastyczność w planowaniu kariery prawniczej jest kluczowa w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie. W Akademii Humanitas rozumiemy tę potrzebę, oferując programy dostosowane do indywidualnych aspiracji i interesów studentów i absolwentów. Niezależnie od wybranej ścieżki, ważne jest, aby pamiętać, że rozwój zawodowy i osobisty to proces ciągły, wymagający adaptacji i uczenia się przez całe życie.