Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

18/04/2024

Przyszłość Elektroradiologii, czyli o innowacjach i praktykach w diagnostyce obrazowej

W Zielonej Górze w otoczeniu winnic, w dniach 13-14 kwietnia 2024 roku, miała miejsce organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii, XIX Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii. Konferencja pod nazwą „Przyszłość Elektroradiologii” zgromadziła ekspertów i entuzjastów branży, którzy mieli okazję dzielić się najnowszymi osiągnięciami i wyzwaniami w dziedzinie radiologii, radioterapii oraz diagnostyki obrazowej.  

Akademię Humanitas w trakcie konferencji reprezentowali przedstawiciele Instytutu Nauk o Zdrowiu, Biura Rozwoju Uczelni oraz członkowie Studenckiego Koła Naukowego Inter Scientia Medica. Celem tego wydarzenia było stworzenie interdyscyplinarnej platformy do wymiany wiedzy oraz doświadczeń między praktykującymi specjalistami a badaczami akademickimi. Organizatorzy postawili sobie za zadanie nie tylko promowanie najnowszych osiągnięć technologicznych w elektroradiologii, ale również zidentyfikowanie i omówienie przyszłych trendów rozwojowych w tej dziedzinie. 

Pierwszy dzień konferencji skupił się na zagadnieniach radioterapii adaptacyjnej, którą omawiał w swojej prezentacji nasz wykładowca – dr n. med. Dawid Bodusz, który również współpracuje z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach. Następnie, dr n. med. Justyna Lorenc-Góra, nasza wykładowczyni, omówiła nagłe stany w radiologii, przedstawiając studia przypadków oraz nowe podejścia w szybkiej diagnozie. W drugim dniu Konferencji Anna Kwaśniewska, przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Inter Scientia Medica Akademia Humanitas, wygłosiła prelekcję na temat diagnostyki endometriozy za pomocą rezonansu magnetycznego, podkreślając nowoczesne wyzwania i perspektywy w tej technologii. 

Konferencja nie tylko pokazała znaczenie ciągłego rozwoju technik elektroradiologicznych, ale również ich wpływ na poprawę diagnostyki i leczenia pacjentów, co przyczynia się do podnoszenia standardów medycznych  

Dwa dni intensywnej wymiany wiedzy i doświadczeń zakończyły się pełne inspiracji i nowych perspektyw dla przyszłości elektroradiologii. Niech te dyskusje staną się impulsem do dalszych badań i innowacji, które zmienią oblicze współczesnej medycyny.