Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

26/04/2024

Wyróżnieni maturzyści otrzymali Złote Indeksy od Akademii Humanitas!

Wyróżnienia w postaci dokumentu uprawniającego do podjęcia bezpłatnych studiów na wybranym kierunku z oferty Akademii Humanitas odebrali maturzyści m.in. ze szkół w Będzinie, Sosnowcu, Wojkowicach, Czeladzi, Chrzanowie czy w Siemianowicach Śląskich. Maturzyści wybrali takie kierunki, jak np. prawo, psychologia, elektroradiologia i bezpieczeństwo narodowe. 

Złote Indeksy zostały przyznane uczniom szkół zrzeszonych w Sieci Współpracy Edukacyjnej, która została zainicjowana przez uczelnię w grudniu 2015 roku. 

Stypendium "Złoty Indeks" przyznawane przez Rektora Akademii Humanitas to wyróżnienie skierowane do uczniów szkół średnich za ich szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub społeczne. 

Warunki, jakie należy spełnić, aby zdobyć stypendium "Złoty Indeks" to posiadanie obywatelstwa polskiego oraz status ucznia ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej. Laureatów wybiera się w drodze konkursu lub na podstawie wskazania dyrektora placówki edukacyjnej. 

Informacja o możliwości przyznania Indeksów jest przekazywana do szkół co roku. Dyrektorzy placówek oświatowych należących do Sieci Współpracy Edukacyjnej otrzymują pisemne zawiadomienie drogą poczty elektronicznej. Informacje są również dostępne na stronie internetowej Akademii Humanitas. 

Wnioski o stypendium "Złoty Indeks" składa placówka edukacyjna, a dyrektor przesyła zgłoszenie w formie pisemnej do Koordynatora Sieci Współpracy Edukacyjnej "Złoty Indeks". We wniosku należy podać imię i nazwisko kandydata oraz opisać osiągnięcia, za które kandydat ma zostać nagrodzony. 

Stypendium "Złoty Indeks" można zrealizować w najbliższym możliwym naborze na studia po jego przyznaniu. Otrzymując "Złoty Indeks", studenci są zwolnieni z opłat czesnego przez cały okres studiów. 

Abiturientom życzymy, aby z łatwością pokonali wszelkie maturalne przeszkody i zrealizowali marzenia oraz plany związane z życiem osobistym i zawodowym. Z kolei posiadaczy Złotych Indeksów Humanitas serdecznie zapraszamy w mury naszej uczelni. Do zobaczenia w październiku! 

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka Sosnowiec 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego przy ul. Grota Roweckiego 64 Sosnowiec 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 - Liceum dla dorosłych Sosnowiec 

Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego przy ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 

I Liceum Ogólnokształcące im. J.Śniadeckiego Siemianowice Śląskie 

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych Technikum nr 8 Sosnowiec 

Zespół Szkół COGITO Siemianowice Śląskie 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 Sosnowiec 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Wojkowice 

II Liceum Ogólnkształcącego im. K. K. Baczyńskiego Chrzanów 

IX Liceum Ogólnokształcące im. W.Szymborskiej Sosnowiec 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum im. Piotra Kołodzieja Siemianowice Śląskie 

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida Będzin 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Czeladź