Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

16/05/2024

Kapituła wybrała laureatów Zagłębiowskiej Nagrody "Humanitas"

Kapituła Konkursu o „Zagłębiowską Nagrodę Humanitas” wybrała tegorocznych laureatów, których szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój regionu zostaną uhonorowane podczas uroczystej Gali Artystycznej Wręczenia Nagród Akademii Humanitas, która odbędzie się 13 czerwca 2024 r. w Sali Widowiskowo-Koncertowej „MUZA” w Sosnowcu. Organizatorem Konkursu jest Akademia Humanitas.

W trakcie obrad Kapituły, w których uczestniczyły władze samorządowe gmin i powiatów Zagłębia, przedstawiciele Akademii Humanitas, instytucji naukowych i organizacji społecznych oraz dotychczasowi laureaci, wyłoniono tegorocznych zwycięzców spośród licznych kandydatów zgłoszonych do Nagrody Promocyjnej, Gospodarczej i Honorowej.
Przewodniczącym Kapituły Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” jest Rektor Akademi Humanitas, prof. AH dr hab. Michał Kaczmarczyk.
Nagrody te stanowią nie tylko uznanie wybitnych postaci, instytucji i organizacji oraz firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy wykazali się znaczącym zaangażowaniem w promocję Zagłębia Dąbrowskiego, lecz także promują regionalne osiągnięcia kulturalne, naukowe oraz gospodarcze, wspierając jednocześnie integrację mieszkańców wokół lokalnych wartości.
Nagroda Honorowa jest wyrazem uznania dla wybitnych postaci, które wniosły znaczący wkład w promocję Zagłębia i wzmacnianie walorów regionu w dziedzinie nauki, kultury i gospodarki.
Nagroda Promocyjna przyznawana jest instytucjom i organizacjom pozarządowym, to jest fundacjom i stowarzyszeniom, które realizują projekty promujące Zagłębie Dąbrowskie, wspierają lokalne przedsięwzięcia kulturalne i naukowe oraz budują struktury społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu regionalnym.
Nagroda Gospodarcza przyznawana jest firmom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą w Zagłębiu Dąbrowskim, które wyróżniają się innowacyjnością, zrównoważonym rozwojem, znaczącymi sukcesami na rynkach krajowych i zagranicznych. Dodatkowym atutem nagradzanych firm jest zbudowanie własnej marki na fundamencie tożsamości regionalnej. Nagroda ta również wyróżnia firmy za wzorowe praktyki korporacyjne, w tym zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) i zrozumienie potrzeb zewnętrznych interesariuszy i środowiska biznesowego.
Gala Artystyczna Wręczenia Nagród Akademii Humanitas odbędzie się 13 czerwca 2024 r. o godzinie 17.00 w Sali Widowiskowo-Koncertowej „MUZA” w Sosnowcu przy ul. Warszawskiej 2. Wydarzenie to będzie pełne inspiracji i wzruszeń, a podczas niego poznamy wyróżnionych w tegorocznej edycji Konkursu.