Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

24/05/2024

Gala Absolwentów Akademii Humanitas 2024

- Serdecznie gratuluję Państwu tego, że dzisiaj kończycie ze znakomitym rezultatem pewien ważny etap Państwa życia. I dziękuję, że mogliśmy być z Wami na tej drodze, wspierać Was, towarzyszyć Wam. Pomagać Wam i dzielić się z Wami tym, co w nas, wykładowcach, w nas uczelni, w nas reprezentantach środowiska akademickiego, najpiękniejsze i najcenniejsze. - powiedział podczas Gali Rozdania Dyplomów Absolwentom prof. AH, dr hab. Michał Kaczmarczyk, Rektor Akademii Humanitas. Uroczystość, która odbyła się 25 maja 2024 r. to wyjątkowe wydarzenie, które zgromadziło zarówno świeżo upieczonych absolwentów, jak i ich rodziny, przyjaciół oraz kadrę akademicką.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania zgromadzonych gości przez Rektora Akademii Humanitas, prof. AH, dr. hab. Michała Kaczmarczyka. W swoim przemówieniu Rektor podziękował Absolwentom za okazane zaufanie i wybór Akademii Humanitas, pogratulował wszystkim pomyślnego ukończenia studiów, życząc powodzenia i samych sukcesów w życiu zawodowym.

W Gali udział wzięli przedstawiciele Władz Akademii Humanitas:

 • Kanclerz mgr Aleksander Dudek
 • Dziekan dr hab. M. Borski
 • Dziekan mgr E. Kraus
 • Dziekan Filii w Pradze dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AH
 • Prodziekan ds. jakości kształcenia dr B. Wroniszewska-Drabek
 • Prodziekan ds. nauczania mgr Jolanta Łozińska-Dudek
 • Prodziekan ds. kierunku psychologia mgr M. Adamczyk.

Absolwenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Humanitas w Sosnowcu oraz Filii w Pradze odebrali gratulacje i dyplomy z rąk Władz Akademii Humanitas i promotorów poszczególnych kierunków studiów. Nie zabrakło również wyróżnień dla najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, które wręczyli Dziekan dra hab. Maciej Borski prof. AH, Dziekan mgr Ewa Kraus i Dziekan Filii w Pradze dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AH.

. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

 • Agnieszka Kic - absolwentka kierunku Administracja, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. prof. AH Magdaleny Gurdek
 • Sabina Niedzielska - absolwentka kierunku Administracja, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. prof. AH Magdaleny Gurdek
 • Paweł Oszka - absolwent kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, praca inżynierska napisana pod kierunkiem dr Ewy Kułagowskiej
 • Aleksandra Zalewska - absolwentka kierunku Elektroradiologia, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Rafała Młynarskiego
 • Liliana Luborak-Kawaler - absolwentka kierunku Prawo, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr prof. AH Jan Kil
 • Andrzej Piechaczka - absolwent kierunku Prawo, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. prof. AH Arkadiusza Baruta
 • Klaudia Szwed - absolwentka kierunku Prawo, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. prof. AH Arkadiusza Baruta
 • Monika Dudek - absolwentka kierunku Psychologia, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr n. med. Pawła Dębskiego
 • Sandra Jakóbik - absolwentka kierunku Psychologia, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr n. med. Pawła Dębskiego
 • Anna Volozhynova - absolwentka kierunku Psychologia, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr n. med. Pawła Dębskiego
 • Renata Witecka - absolwentka kierunku Psychologia, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr n. med. Pawła Dębskiego
 • Julia Front - absolwentka kierunku Psychologia, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr n. o zdr. Katarzyny Zborowskiej
 • Justyna Jędrzejczak – absolwentka kierunku Psychologia, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr n. o zdr. Katarzyny Zborowskiej
 • Paulina Szewczyk - absolwentka kierunku Psychologia, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr n. o zdr. Katarzyny Zborowskiej
 • Małgorzata Chrzanowska - absolwentka kierunku Zarządzanie, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Smolarek
 • Julia Tatar - absolwentka kierunku Zarządzanie, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Smolarek
 • Arkadiusz Waluga - absolwent kierunku Zarządzanie, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Smolarek

Zakończenie studiów to nie tylko zdobycie dyplomu, ale także symboliczne zamknięcie ważnego etapu w życiu. Gratulujemy wszystkim Absolwentom pomyślnego ukończenia studiów i życzymy samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Niech Wasze przyszłe sukcesy będą równie wspaniałe, jak te, które świętujemy dzisiaj. Pamiętajcie, że drzwi naszej uczelni zawsze stoją dla Was otworem - niezależnie od tego, gdzie zaprowadzi Was życie, zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie.