Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

26/06/2024

Psychologia królową nauk!

Za nami ranking Uczelni Wyższych Perspektywy 2024. Jak w poprzednich latach, Akademia Humanitas, utrzymuje silną pozycję, będąc na podium w rankingu regionalnym oraz w znaczącej pozycji na poziomie krajowym. W tym roku zajmujemy 3. miejsce w skali województwa i 17. miejsce w kraju, co świadczy o niezmiennym uznaniu dla jakości naszej edukacji. 

Akademia Humanitas ponownie potwierdza swoją renomę, utrzymując swoje miejsce wśród czołowych uczelni niepublicznych w Polsce. W skali województwa zajmujemy 3. miejsce, utrzymując naszą pozycję lidera w regionie. Na poziomie krajowym, Akademia plasuje się na 17. miejscu, co jest potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia i umiędzynarodowienia naszej uczelni. 

W kategorii umiędzynarodowienia wykazujemy znaczące osiągnięcia, zajmując 21. miejsce na skalę krajową i 2. miejsce w skali województwa. Taki wynik podkreśla nasze zaangażowanie w tworzenie międzynarodowego środowiska akademickiego i współpracę z uczelniami na całym świecie. 

Kierunki studiów oferowane przez Akademię Humanitas także wyróżniają się na tle kraju. Kierunek Psychologia zajmuje 1. miejsce w skali województwa, jako uczelnia niepubliczna i 23. miejsce w skali kraju. Natomiast kierunek Zarządzanie plasuje się na 39. miejscu w kraju i 3. miejscu w województwiewśród uczelni niepublicznych. 

Ranking Uczelni Wyższych Perspektywy 2024 kolejny raz potwierdza, że Akademia Humanitas jest jedną z czołowych uczelni niepublicznych w Polsce, oferującą studentom wysokiej jakości edukację i doskonałe warunki do rozwoju zawodowego. Uczelnia, dzięki swojemu zaangażowaniu w umiędzynarodowienie oraz współpracę z biznesem, tworzy dla studentów realne perspektywy na rynku globalnym.