Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

04/12/2015

IV Międzynarodowa Konferencja GZZ za nami

Za nami już IV z cyklu „Gospodarka – zmiany – zarządzanie” międzynarodowa konferencja naukowa. W czwartek 3 grudnia w Wyższej Szkole Humanitas po raz kolejny spotkali się przedstawiciele środowisk naukowych i nie tylko, związanych z szeroko pojętą tematyką gospodarki, administracji, zarządzania, biznesu i marketingu. Gościem specjalnym był dr Marcin Święcicki, poseł na Sejm RP, b. minister MWGZ, b. prezydent Warszawy, b. komisarz OBWE. Konferencję tradycyjnie już zorganizowały: Instytut Zarządzania i Ekonomii WSH oraz Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Pani Elżbieta Mączyńska.

Wszystkich zgromadzonych w auli Humanitas gości powitał dr Andrzej Kupich, prof. WSH, dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii WSH, zastępca przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał natomiast rektor,  dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH.

- Badania z zakresu zarządzania i marketingu, to badania, od których zaczęła się tak naprawdę działalność naukowa w naszej uczelni. Samo zarządzanie, a tym samym również nauka o zarządzaniu zmienia się bardzo dynamicznie. Przez tych kilkanaście lat udało się skutecznie podjąć wiele istotnych problemów i tematów z tego zakresu. W Humanitas wciąż podejmujemy zagadnienia z tego zakresu, co znajduje odzwierciedlenie w publikacjach naukowych Instytutu Zarządzania i Ekonomii. Ta konferencja również jest świadectwem, iż jesteśmy otwarci na podejmowanie najbardziej aktualnych i bieżących problemów z zakresu wiedzy o zarządzaniu i gospodarce – mówił dr hab. Michał Kaczmarczyk.

Pierwsze wystąpienie w ramach Konferencji należało do jej gościa specjalnego, dra Marcina Święcickiego. Poseł na Sejm RP i zarazem były minister MWGZ przypomniał proces umacniania pozycji makroekonomicznej Polski w ostatnich latach oraz podzielił się ze słuchaczami refleksją o obecnej kondycji polskiej gospodarki.

Konferencja została podzielona na III sesje tematyczne, poświęcone różnym przestrzeniom z zakresu gospodarki i zarządzania. Moderatorami kolejnych sesji byli: prof. nzw. dr hab. J. Klimek - dyrektor Instytut Przedsiębiorstwa SGH, współorganizator oraz przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, prof. nzw. dr hab. Miloslava Chovancova z Uniwersytetu Tomasza Baty w Zlinie oraz prof. nzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.