Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

07/01/2016

Studenci WSH przyjęci w poczet Policji!

W  dniu 5 stycznia 2016 roku w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Szeregi policji garnizonu śląskiego zasiliło 120 nowych stróżów prawa. Ślubowanie od nich przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Jarosław Szymczyk. Wśród nowo przyjętych policjantów znaleźli się studenci Humanitas: Damian Furtak i Krzysztof Sokołowski.

 

Krzysztof Sokołowski jest studentem studiów II stopnia na kierunku Administracja o specjalności: administracja i zarządzanie bezpieczeństwem państwa, zaś Damian Furtak studiuje I stopień na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, specjalność: zarządzanie i edukacja w służbach publicznych.

 

Szef śląskiego garnizonu policji, nadinspektor Jarosław Szymczyk w swoim przemówieniu przywitał w szeregach mundurowych nowoprzyjętych oraz podkreślił, jak trudna i odpowiedzialna jest służba w Policji. Nowym policjantom życzył sukcesów podczas nauki w Szkole Policji, a także w późniejszej służbie. Już od dzisiaj policjanci, którzy złożyli ślubowanie, odbędą półroczne szkolenie w Szkole Policji w Katowicach. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, zasilą szeregi macierzystych jednostek garnizonu śląskiego.

 

Nowym policjantom oraz ich rodzinom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów oraz wytrwałości!

 

Foto: slaska.policja.gov.pl