Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

24/03/2016

Fundacja „Szturman” partnerem WSH

Wyższa Szkoła Humanitas zawarła porozumienie o współpracy z Fundacją Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”, zapewniającą godziwe warunki pracy byłym mundurowym. Porozumienie ze strony uczelni podpisał jej rektor, dr hab. Michał Kaczmarczyk. Fundację „Szturman” reprezentował wiceprezes zarządu, Adam Burzywoda. Przy podpisaniu umowy obecny był także mgr Wacław Kubies, kierownik Centrum Kształcenia Służb Mundurowych WSH.

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Humanitas a Fundacją „Szturman” zakłada m.in. wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie doradztwa i konsultacji przy tworzeniu programów studiów i programów praktyk bezpieczeństwa narodowego, prowadzenie zajęć (warsztatów, ćwiczeń) przez pracowników w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz innych form spotkań ze studentami, a także pomoc Fundacji w organizacji obozów studenckich związanych z realizacją praktyk zawodowych studentów.

 

Studenci bezpieczeństwa narodowego Wyższej Szkoły Humanitas będą mieli także możliwość odbywania staży, praktyk zawodowych oraz wizyt studyjnych w siedzibie partnera.

 

Strona Fundacji - KLIKNIJ