Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

15/06/2016

Święto żołnierzy z WSH

W tym roku po raz piąty odbyły się uroczystości "Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa". Jest to święto żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i wszystkich tych osób, które pełniły służbę w ramach misji pokojowych i stabilizacyjnych, kontyngentów i innych grup zadaniowych poza granicami Polski.

 

Święto to obchodzone 29 maja od 2012 roku, ustanowiono w 2011 roku Ustawą o weteranach działań poza granicami państwa. Nie tylko wprowadziła ona dzisiejsze święto, ale była ważnym krokiem ku temu, aby wzorem najlepszych przedwojennych tradycji weterani mogli być honorowani oraz otaczani należną opieką. Dla upamiętnienia Święta Weteranów, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Krzysztof Radwan oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie ppłk Robert Jańczuk zaprosił grupę weteranów, weteranów poszkodowanych, Wojskowych Komendantów Uzupełnień, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych, świata nauki i kultury  oraz młodzież szkolną na wojewódzkie obchody Święta Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa do Chorzowa.

 

Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu  reprezentował mł.insp.w st. spocz. mgr Wacław Kubies - Kierownik Centrum Kształcenia Służb Mundurowych.  Święto było okazją do tego aby wspomnieć wydarzenia, dokonać podsumowań. Było również okazją do zadumy nad uczestnikami misji, którzy pełniąc odpowiedzialną służbę poświęcili swoje życie.

 

Podczas części oficjalnej odczytano decyzje, rozkazy oraz wręczono odznaczenia oraz listy gratulacyjne. W drugiej części uroczystych obchodów Święta Weteranów można było zwiedzić wystawę nt.: pamiątki Powstań Śląskich oraz spróbować wojskowej grochówki. Kompanię honorową, poczet sztandarowy, poczet flagowy oraz posterunek honorowy wystawił 34 dr OP z Bytomia oraz Orkiestra Wojskowa z Bytomia.