Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

19/07/2016

IPA Śląska GW partnerem WSH

W dniu 4 lipca  Wyższa Szkoła Humanitas podpisała porozumienie o współpracy ze Śląską Grupą Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska z Siedzibą w Katowicach. Porozumienie ze strony uczelni podpisał jej rektor, dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH, zaś ze strony Stowarzyszenia prezes zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska - Paweł Pasternak. Przy podpisaniu porozumienia obecny był także mgr Wacław Kubies - kierownik Centrum Kształcenia Służb Mundurowych WSH.

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Humanitas a Śląską Grupą Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska z Siedzibą w Katowicach zakłada m.in. wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie doradztwa i konsultacji przy tworzeniu programów studiów i programów praktyk bezpieczeństwa narodowego, prowadzenie zajęć (warsztatów, ćwiczeń) przez ekspertów w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz innych form spotkań ze studentami, a także pomoc w organizacji obozów studenckich związanych z realizacją praktyk zawodowych studentów. Ważnym aspektem podpisanego porozumienia będzie także wspólna realizacja kursów i szkoleń dla członków IPA oraz studentów naszej uczelni, a także dla szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa oraz współczesnych zagrożeń. Studenci kierunku  Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanitas będą mieli także możliwość odbywania staży, praktyk zawodowych oraz wizyt studyjnych w siedzibie partnera.

 

IPA to skrót od International Police Association – Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji założonego 1 stycznia 1950 roku przez sierżanta Brytyjskiej Policji sir Arthura Troopa. Jest to niezawisłe stowarzyszenie łączące funkcjonariuszy policji z całego świata bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku. Celem organizacji jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na całym świecie. Do Stowarzyszenia należy obecnie ponad 320 000 policjantów z 66. krajów. Od 1977 roku IPA jest największym stowarzyszeniem policyjnym na świecie i posiada statut konsultacyjny Rady Europy i status konsultacyjny Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ.