Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

Obchody Dni NATO w Republice Czeskiej

W dniu 20 września 2020 r. Kierownik Centrum Kształcenia Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Humanitas mgr Wacław Kubies uczestniczył w obchodach Dni NATO w Republice Czeskiej, na zaproszenie Kierownictwa Czeskiej Policji i Dowódcy Sił Powietrznych Armii Republiki Czeskiej.

Więcej informacji >>

Akredytacja dla ODN Humanitas

Niezmiernie miło nam poinformować, że 15 września 2020 r.  Śląski Kurator Oświaty przyznał akredytację dla placówki: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humanitas. Akredytacja przyznana została na okres 5 lat.

To kolejne potwierdzenie jakości jaką oferuje ODN, nad którym Wyższa Szkoła Humanitas pełni funkcję Organu Prowadzącego.

Więcej informacji >>

NOC REKRUTACJI - 24 WRZEŚNIA 16.00-22.00

Więcej informacji >>

SZKOLENIE - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Więcej informacji >>

Konkurs dla przedszkoli i szkół - głosowanie

Więcej informacji >>

Bezpłatne wykłady już od 2 września

Więcej informacji >>

XXVI Tatrzańskie Sympozjum Naukowe

Więcej informacji >>

Porozumienie z Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

Wyższa Szkoła Humanitas dzięki zaangażowaniu dr Marii Zrałek, prof. WSH, przystąpiła do Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych – porozumienia uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych województwa śląskiego. 19 sierpnia br. JM Rektor Humanitas, prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk podpisał umowę, na mocy której Uczelnia stała się członkiem Projektu. 

Więcej informacji >>

Nauczanie hybrydowe od roku akademickiego 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, kierując się troską o bezpieczeństwo studentów i pracowników, uprzejmie informujemy, że Wyższa Szkoła Humanitas planuje w nadchodzącym roku akademickim 2020/2021 wdrożyć model kształcenia hybrydowego, w ramach którego część zajęć dydaktycznych odbywać się będzie w trybie zdalnym, a część w siedzibie Uczelni, z zachowaniem wymagań rygoru sanitarnego. Szczegółowe zasady przyjęte w tym zakresie są w chwili obecnej opracowywane przez właściwe komórki administracji WSH i zostaną Państwu przedstawione przed rozpoczęciem zajęć.

Więcej informacji >>

Odkryj mroczną tajemnicę i wygraj studia

Więcej informacji >>