Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

Dofinansowanie MNiSW dla Wyższej Szkoły Humanitas

Niezwykle miło jest nam poinformować, że Wyższa Szkoła Humanitas otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację ośmiu zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN 2019).

Więcej informacji >>

Studenci z Czech gośćmi Wyższej Szkoły Humanitas

Ponad 30 studentów kierunku pedagogika Filii Zamiejscowej Wyższej Szkoły Humanitas w czeskim Vsetinie w sobotę 16 marca odwiedziło po raz kolejny naszą Uczelnię w celu uczestnictwa w wykładach poświęconych tematom pedagogicznym.

 

 

Więcej informacji >>

Dzień Mózgu w Humanitas

Co chce powiedzieć nasz mózg? – na to pytanie starali się uzyskać odpowiedź uczestnicy Dnia Mózgu, które miały miejsce 15 marca 2019 roku w Wyższej Szkole Humanitas, w ramach obchodów światowego Tygodnia Mózgu. Organizatorami obchodów byli: Instytut Psychologii WSH pod kierownictwem Pani Marty Adamczyk, Prodziekan ds. kierunku psychologia oraz Koło Naukowe Instytutu Psychologii WSH pod przewodnictwem dr n. med. Katarzyny Kocoń Rychter, Opiekuna Koła Naukowego Instytutu Psychologii WSH. W ramach  wydarzenia poruszona została tematyka związana z najważniejszym narządem naszego ciała – mózgiem, z jego funkcjonowaniem, wpływem na psychikę i życie społeczne.

 

Więcej informacji >>

Nowa ustawa - rozmowa z Prodziekan Ewą Kraus

Wejście w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce generuje wiele pytań dotyczących kształcenia nauczycieli. Najwięcej niewiadomych budzą kwestie związane z nowymi standardami kształcenia, kwalifikacjami wymaganymi od kadry pedagogicznej, a także czasem trwania studiów. 

Więcej informacji >>

Porozumienie z Muzeum Miasta Jaworzna

Wyższa Szkoła Humanitas podpisała porozumienie o współpracy z Muzeum Miasta Jaworzna.

 

Więcej informacji >>

„Potyczki prawne” na remis!

„Potyczki prawne” na remis!

Więcej informacji >>

Kobieca siła nie tylko na Dzień Kobiet!

Kobieca siła nie tylko na Dzień Kobiet!

Więcej informacji >>

Konferencja „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”

Konferencja Naukowa „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”.

 

Więcej informacji >>

CZŁOWIEK. To się liczy

W Humanitas od zawsze najważniejszy jest człowiek. To właśnie poszanowanie człowieka i jego rozwoju jest motorem naszych działań. Z tego uczelnia czerpie swoją nazwę, poprzez którą manifestuje - zgodnie z wielowiekową tradycją europejskich uniwersytetów - odwołanie do uniwersalnych wartości, takich jak: mądrość, prawda, dobro, solidarność, pluralizm światopoglądowy. W pracy naukowej i dydaktycznej uczelnia stara się kształtować krytyczne postawy wobec rzeczywistości, uczyć szacunku dla różnorodnych poglądów i opinii. WSH konsekwentnie dąży do budowania kanonu humanistycznej wiedzy oraz kształtowania u  studentów poczucia odpowiedzialności za przyszłość własną, regionu, Polski i Europy. Wszystko to w partnerskiej atmosferze oraz poszanowaniu człowieka i jego dążeń do rozwoju, co przejawia się w ciągłym udoskonalaniu oferty edukacyjnej oraz szeregu działań społecznych uczelni.

 

Naturalną konsekwencją jest pójście o krok dalej i położenie nacisku na poszczególne sfery tak istotne dla człowieczeństwa: rodzinę, bezpieczeństwo, zdrowie, edukację czy rozwój. Poprzez szereg zaplanowanych działań, pragniemy wspierać i propagować ważne dla człowieka wartości oraz obszary.

 

Już wiosną 2019 rusza jeden z pierwszych projektów pod hasłem DZIECI. To się liczy.  W ramach tej inicjatywy – która wsparta została przez Dziennik Zachodni i portal naszemiasto.pl - w kwietniu startujemy z Mobilną Akademią Nowoczesnych Nauczycieli. Opuszczamy mury uczelni, by prowadzić w regionie zajęcia warsztatowe skierowane do kadry pedagogicznej województwa śląskiego. Kolejne działania w obszarze wspierania nauczycieli i uczniów będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach, o czym z pewnością poinformujemy.

 

To jednak dopiero początek. Pragniemy w jasny sposób komunikować nasze zmiany. Odświeżone logo, nowa szata graficzna, wkrótce nowa odsłona strony internetowej oraz hasło  CZŁOWIEK. To się liczy – które przyświeca naszym nadrzędnym celom - to tylko przedsmak tego, co przygotowaliśmy w nadchodzącym czasie. Zachęcamy do śledzenia zmian!

Więcej informacji >>

Wykładowczyni WSH członkinią zespołu przy PAN

Dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji dr Danuta Morańska została członkiem Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Nasza wykładowczyni będzie współodpowiedzialna za stworzenie ekspertyzy dotyczącej stanu pedagogiki medialnej w Polsce, w świetle istniejących cyberzagrożeń. Zespół będzie pracował również nad włączeniem do edukacji szkolnej nowych mediów i komunikatorów społecznych.

 

 

Więcej informacji >>