Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

Nasz ekspert o psychologicznych mechanizmach związanych z gwałtem

Temat trudny ale niezwykle ważny porusza na łamach „Gazety Śledczej” nasz ekspert z Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas, mgr Magdalena Oleśniewicz.

Więcej informacji >>

Uroczysta przysięga Śląskiej Brygady WOT

44 żołnierzy dołączyło do 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego ps. „Konrad Wawelberg”. W dniu 26 stycznia 2020 roku złożyli w Gliwicach przysięgę wojskową. Wyższą Szkołę Humanitas – na uroczystości - reprezentował Kierownik Centrum Kształcenia Służb Mundurowych mgr Wacław Kubies.

Więcej informacji >>

„Policja 997” na tropie Humanitas

Miesięcznik Komendanta Głównego Policji w swoim styczniowym wydaniu opublikował obszerną relację z Konferencji Naukowej „Bliżej ludzi. Społeczno – edukacyjne działania Policji na rzecz bezpieczeństwa”, którą 5 grudnia 2019 roku zorganizował Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Humanitas.

Więcej informacji >>

Medal Policji dla prof. J. Stawnickiej

Wybitne osiągnięcia w popularyzowaniu tradycji i dokonań policji prof. zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej zostały docenione przez  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosława Zielińskiego.

Więcej informacji >>

Na zajęciach Rektora o wielokulturowości

Dziś w Wyższej Szkole Humanitas odbyły się zajęcia poświęcone kontrkulturom i kulturom alternatywnym, które prowadził Rektor Uczelni, prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk.

Więcej informacji >>

Dr hab. Maciej Borski o udziale w wyborach osób z niepełnosprawnością dla portalu prawo.pl

Stworzenie dedykowanej platformy elektronicznej lub wyposażenie lokali wyborczych w głosomaty to korzystne rozwiązania, które zdaniem dr hab. Macieja Borskiego, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Humanitas znacznie ułatwiłyby udział w wyborach osobom z niepełnosprawnością. Ekspert WSH udzielił w tym niezwykle ważnym temacie obszernego komentarza dla portalu prawo.pl.

Więcej informacji >>

Książki dla ZSS nr 4 z Sosnowca

Ponad sto książek, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, przekazali studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Humanitas w ramach akcji „Podaruj książkę z uśmiechem” zorganizowanej wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 z Sosnowca. Książki na ręce Pani Iwony Durek, dyrektora szkoły, uroczyście przekazała Pani Ewa Kraus, prodziekan ds. studenckich Wyższej Szkoły Humanitas.

Więcej informacji >>

„Ojczyzna to nasz zbiorowy obowiązek” - Cyprian Kamil Norwid

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Humanitas, została w dniu 13 grudnia 2019 r. uhonorowana „Pierścieniem Patrioty” – wyróżnieniem przyznawanym przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego.

Więcej informacji >>

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030

Ekspert Wyższej Szkoły Humanitas, dr Danuta Morańska, Dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji, uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej poświęconej ogłoszeniu raportu "Strategia Umiejętności OECD: Polska" oraz "Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030". Spotkanie odbyło się w środę, 11 grudnia br.

Więcej informacji >>

Kolejny projekt i 4mln złotych dla Humanitas!

Wyższa Szkoła Humanitas od początku swojego istnienia prowadzi działania zmierzające do poprawy komfortu studiowania oraz umożliwienia zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji wszystkim grupom społecznym. Projekt „Humanitas bez barier” jest kolejnym, milowym krokiem w obranej drodze na uczelni, gdzie człowiek i jego potrzeby są wartością nadrzędną. Inicjatywa została pozytywnie zaopiniowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i tym samym otrzymaliśmy prawie 4 milionów złotych na jego realizację!

Więcej informacji >>