Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

Seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes

W dniu 30 listopada 2019 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyło się ostatnie w tym roku, seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu.

Więcej informacji >>

„Wystarczy iskra, żeby rozpalić ogień nienawiści”

W dniu 28 listopada 2019 r. w Auli m. Prof. Czesława Kupisiewicza Wyższej Szkoły Humanitas w ramach projektu Komendy Miejskiej Policji i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu pn. „Ludzie ludziom zgotowali ten los - edukacja młodzieży poprzez historię. Mowa nienawiści, a budowanie systemu wartości młodego człowieka w kontekście historycznym i bohatera współczesnej gry komputerowej”, miała miejsce debata przeciw mowie nienawiści.

Więcej informacji >>

Podsumowanie IX Konferencji z cyklu Dyrektor Liderem

Dzień 21 listopada, który to jest Światowym Dniem Życzliwości, poświęciliśmy w Wyższej Szkole Humanitas tematyce zarządzania kadrą nauczycielską w kryzysie i po kryzysie.

Więcej informacji >>

Rektor WSH sędzią społecznym Sądu Okręgowego w Katowicach

Decyzją Rady Miejskiej w Sosnowcu prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas został wybrany ławnikiem Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję 2020-2023. Rektor jako sędzia społeczny będzie zasiadał w składach orzekających katowickiego sądu, orzekając wraz z zawodowymi sędziami w sprawach karnych lub rodzinnych.

 

Więcej informacji >>

Uroczyste, VII Forum Twórczych Nauczycieli za nami

Zakończyliśmy spotkania z cyklu Forum Twórczych Nauczycieli – zadania finansowanego w ramach umowy 846/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Inicjatywę patronatem honorowym objął Śląski Kurator Oświaty, Ministerstwo Cyfryzacji, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz Microsoft.

Więcej informacji >>

„Podaruj książkę z uśmiechem”

To tytuł akcji zorganizowanej wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 z Sosnowca. Zachęcamy wszystkich do dołączenia poprzez podarowanie uczniom i absolwentom szkoły książek – tych ulubionych, już przeczytanych lub niewykorzystanych a takich, które przyniosą radość czytania innym.
W holu głównym Auli naszej uczelni stanęła specjalna skrzynia, w której gromadzone będą książki dla dzieci i młodzieży. Tematyka dowolna, adresowana dla grupy wiekowej od najmłodszych dzieci, do młodych osób dorosłych – tych, którym placówka pomaga w przysposobieniu do samodzielnego życia.

 

Więcej informacji >>

Znamy zwycięzców konkursu „Door to the world”

Ponad 200 uczniów zgromadziła dziś aula Wyższej Szkoły Humanitas. W ramach projektu edukacyjnego „Door to the world” maturzyści świętowali ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który obchodzony jest 16 listopada.

Więcej informacji >>

Rektor na posiedzeniu Grupy ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

6 listopada 2019 roku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie odbyło się posiedzenie Grupy ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, której członkiem jest prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas. Rektor osobiście wziął udział w spotkaniu Grupy, które było poświęcone m.in. podsumowaniu dotychczasowych prac tego gremium oraz prezentacji zrealizowanych w jego ramach zadań i projektów

Więcej informacji >>

VI Forum Twórczych Nauczycieli za nami

5 listopada rozmawialiśmy o metodzie e-portfolio w edukacji – o tym w jaki sposób za pomocą tej metody stymulować i rozwijać refleksyjne myślenie u uczniów i powodować, aby przejmowali odpowiedzialność za własne uczenie się.

Więcej informacji >>

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

Miło nam poinformować, że nasz projekt „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Rynku Międzynarodowym” został nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii Studia przyszłości.

Więcej informacji >>