Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

Humanitas na wyścigu Tour de Pologne 2019

Wyścig kolarski Tour de Pologne to niezwykle ważne wydarzenie sportowe o zasięgu ogólnoświatowym, które ma również ogromne znaczenie dla naszego regionu.

Więcej informacji >>

Rusza Poradnia Prawa Akademickiego Humanitas

Korzystając z know-how swoich ekspertów, Wyższa Szkoła Humanitas chce pomagać wszystkim tym, którzy borykają się z problemami prawnymi w środowisku akademickim. Bezpłatna porada prawna będzie dostępna dla każdego, kto potrzebuje jej w kwestiach około naukowych, akademickich czy studenckich. Prowadząc Poradnię, uczelnia będzie współpracować m.in. z Kancelarią Wiśniewska i Partnerzy. Adwokaci i Radcy Prawni – jedną z najlepszych kancelarii prawnych w regionie.

Eksperci z Poradni Prawa Akademickiego Humanitas będą dyżurować w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godzinach 16.00-17.00 w pokoju 012 w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Można również do nich dzwonić pod numerem: (32) 363 12 13, a także słać pytania na adres e-mailowy: poradyprawne@humanitas.edu.pl.

 

Więcej informacji >>

Wypowiedź ekspercka dra Macieja Borskiego

Entuzjastów prawa oraz tych, którzy poszukują informacji na temat dokumentów uprawniających do wzięcia udziału w wyborach, odsyłamy do wypowiedzi eksperckiej naszego wykładowcy, adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych WSH, prodziekana Wydziału Administracji i Zarządzania, dra Macieja Borskiego.

 

Więcej informacji >>

Uczelnia równych szans

W WSH liczy się człowiek. Dlatego z chęcią przyłączamy się do wszelkich aktywności mających na celu kształtowanie odpowiednich postaw społecznych oraz wspieranie osób w ich dążeniu do rozwoju. Miło więc nam poinformować o projekcie Międzynarodowej Fundacji „Reaxum”, która stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych.

Więcej informacji >>

Zagraniczni absolwenci odebrali dyplomy!

W sobotę 13 lipca grupa blisko 50 zagranicznych studentów m.in. z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Bangladeszu odebrała dyplomy ukończenia studiów w Wyższej Szkole Humanitas. Świeżo upieczeni absolwenci uczelni przez dwa lata studiowali w ramach projektów dofinansowanych nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Rynku Międzynarodowym - studia I stopnia na kierunku Zarządzanie w języku rosyjskim, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Rynku Międzynarodowym - studia I stopnia na kierunku Zarządzanie w języku angielskim. Uroczysta gala odbyła się w auli Wyższaj Szkoły Humanitas  im. Czesława Kupisiewicza.

Więcej informacji >>

Od października Filologia II stopnia w WSH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 21 czerwca 2019 roku nadało Wyższej Szkole Humanitas uprawnienia do prowadzenia na kierunku Filologia Angielska kształcenia na poziomie drugiego stopnia.

Więcej informacji >>

Wyróżnienie dla wykładowcy WSH

Z radością przekazujemy, iż wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas prof. zw. dr hab. Adam Lityński  został uhonorowany, przez Senat Uniwersytetu Śląskiego, tytułem Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego, w dowód uznania osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Więcej informacji >>

Praktyka czyni mistrza!

W dniach 13-21 czerwca 2019 r. grupa studentów z kierunku Bezpieczeństwo Narodowe uczestniczyła w obozie szkoleniowym w ramach praktyk studenckich.

Więcej informacji >>

Wypowiedź ekspercka – frekwencja wyborcza

Już tylko nieco ponad miesiąc dzieli nas od wyborów parlamentarnych. Jest to czas na refleksję nad systemem wyborczym w Polsce. Zainteresowanych tym tematem odsyłamy do wypowiedzi eksperckiej naszego wykładowcy, adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych WSH, prodziekana Wydziału Administracji i Zarządzania, dra Macieja Borskiego.

Więcej informacji >>

Odbyło się VI Seminarium Naukowe Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu

W dniu 22 czerwca 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Humanitas odbyło się kolejne, szóste już, seminarium naukowe Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes" - Oddział w Sosnowcu. 

Więcej informacji >>