Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

Zagraniczni absolwenci odebrali dyplomy!

W sobotę 13 lipca grupa blisko 50 zagranicznych studentów m.in. z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Bangladeszu odebrała dyplomy ukończenia studiów w Wyższej Szkole Humanitas. Świeżo upieczeni absolwenci uczelni przez dwa lata studiowali w ramach projektów dofinansowanych nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Rynku Międzynarodowym - studia I stopnia na kierunku Zarządzanie w języku rosyjskim, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Rynku Międzynarodowym - studia I stopnia na kierunku Zarządzanie w języku angielskim. Uroczysta gala odbyła się w auli Wyższaj Szkoły Humanitas  im. Czesława Kupisiewicza.

Więcej informacji >>

Od października Filologia II stopnia w WSH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 21 czerwca 2019 roku nadało Wyższej Szkole Humanitas uprawnienia do prowadzenia na kierunku Filologia Angielska kształcenia na poziomie drugiego stopnia.

Więcej informacji >>

Wyróżnienie dla wykładowcy WSH

Z radością przekazujemy, iż wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas prof. zw. dr hab. Adam Lityński  został uhonorowany, przez Senat Uniwersytetu Śląskiego, tytułem Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego, w dowód uznania osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Więcej informacji >>

Praktyka czyni mistrza!

W dniach 13-21 czerwca 2019 r. grupa studentów z kierunku Bezpieczeństwo Narodowe uczestniczyła w obozie szkoleniowym w ramach praktyk studenckich.

Więcej informacji >>

Wypowiedź ekspercka – frekwencja wyborcza

Już tylko nieco ponad miesiąc dzieli nas od wyborów parlamentarnych. Jest to czas na refleksję nad systemem wyborczym w Polsce. Zainteresowanych tym tematem odsyłamy do wypowiedzi eksperckiej naszego wykładowcy, adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych WSH, prodziekana Wydziału Administracji i Zarządzania, dra Macieja Borskiego.

Więcej informacji >>

Odbyło się VI Seminarium Naukowe Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu

W dniu 22 czerwca 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Humanitas odbyło się kolejne, szóste już, seminarium naukowe Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes" - Oddział w Sosnowcu. 

Więcej informacji >>

Rektor wygrał precedensową sprawę, teraz będzie pomagać innym

Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk wygrał w Sądzie bardzo ważną dla środowiska naukowego i precedensową sprawę dotyczącą posługiwania się przez naukowców zatrudnionych na stanowiskach profesorów szkół wyższych określeniem "profesor" w oficjalnej komunikacji akademickiej i pozaakademickiej. W innych sprawach z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym uczelnia również odnotowywała w przeszłości znaczące sukcesy, a jej naukowcy wielokrotnie przygotowywali opinie i ekspertyzy dotyczące skomplikowanej materii przepisów odnoszących się m.in. do praw i wolości studentów czy zasad przyznawania stypendiów. Teraz tą wiedzą zamierzają dzielić się szerzej, w ramach powstającej w Wyższej Szkole Humanitas Poradni Prawa Akademickiego.

Więcej informacji >>

Gala Rozdania Dyplomów 2019

Prawie 200 absolwentów studiów podyplomowych z zakresu administracji i pedagogiki uczestniczyło 27 czerwca w uroczystej Gali Rozdania Dyplomow, która odbyła się w auli im. prof. Czesława Kupisiewicza w Wyższej Szkole Humanitas.

Więcej informacji >>

Błękitna Aleja Humanitas!

Upamiętnieniem szeregu akcji prospołecznych oraz edukacyjnych - w ramach współpracy Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu i Wyższej Szkoły Humanitas -  było posadzenie kwiatów, które miało miejsce w sobotę 22 czerwca 2019 r. Z ramienia WSH honorowego otwarcia Alei dokonali dr Mariusz Lekston, Prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej WSHi mgr Ewa Kraus, Prodziekan ds. studenckichWydziału Nauk Humanistycznych WSH.

Więcej informacji >>

Wyższa Szkoła Humanitas niezmiennie w czołówce ogólnopolskich rankingów!

Wyższa Szkoła Humanitas niezmiennie w czołówce ogólnopolskich rankingów!

To dla nas zaszczyt i przyjemność od lat zajmować czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach. W tym roku w Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej szczęśliwa okazała się dla nas 7. Nasza stała obecność w pierwszej dziesiątce wśród Uczelni Niepublicznych w całym kraju, stanowi dla nas ogromne wyróżnienie i mobilizuje do dalszej ciężkiej pracy i realizacji nowych wyzwań. Jesteśmy dumni, że nasze działania są doceniane zarówno w ogólnopolskich i prestiżowych klasyfikacjach, jak i w opiniach Studentów i Absolwentów naszej Uczelni.

Więcej informacji >>