Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

XXVI Tatrzańskie Sympozjum Naukowe

Więcej informacji >>

Porozumienie z Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

Wyższa Szkoła Humanitas dzięki zaangażowaniu dr Marii Zrałek, prof. WSH, przystąpiła do Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych – porozumienia uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych województwa śląskiego. 19 sierpnia br. JM Rektor Humanitas, prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk podpisał umowę, na mocy której Uczelnia stała się członkiem Projektu. 

Więcej informacji >>

Nauczanie hybrydowe od roku akademickiego 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, kierując się troską o bezpieczeństwo studentów i pracowników, uprzejmie informujemy, że Wyższa Szkoła Humanitas planuje w nadchodzącym roku akademickim 2020/2021 wdrożyć model kształcenia hybrydowego, w ramach którego część zajęć dydaktycznych odbywać się będzie w trybie zdalnym, a część w siedzibie Uczelni, z zachowaniem wymagań rygoru sanitarnego. Szczegółowe zasady przyjęte w tym zakresie są w chwili obecnej opracowywane przez właściwe komórki administracji WSH i zostaną Państwu przedstawione przed rozpoczęciem zajęć.

Więcej informacji >>

Odkryj mroczną tajemnicę i wygraj studia

Więcej informacji >>

Olbrzymi awans Wyższej Szkoły Humanitas

Zajmujemy 2 miejsce w województwie śląskim w zestawieniu uczelni niepublicznych w prestiżowym rankingu „Perspektyw”. Na ponad 300 uczelni – jeśli chodzi o ranking ogólnopolski – uzyskaliśmy ogromny awans w stosunku do roku poprzedniego i plasujemy się na 12 pozycji.

Więcej informacji >>

Konkurs dla przedszkoli i szkół

Więcej informacji >>

Informacje dot. funkcjonowania uczelni od 19.06.20 r.

W związku z trwającym nadal, zagrożeniem zdrowia i życia spowodowanym koronawirusem COVID–19, uprzejmie informujemy,  że zajęcia dydaktyczne zaplanowane do dnia 5 lipca 2020 roku odbywać się będą, zgodnie z planem studiów, poprzez formy kształcenia na odległość (ClickMeeting, Platforma Moodle).

Więcej informacji >>

Letnia Akademia Twórczości - WSH & Mnemo Experts Holiday Camp

Więcej informacji >>

ADHD - Seminarium naukowe on-line

26 czerwca odbyło się międzynarodowe seminarium, którego tematyką było „Cognitive computing: Diagnoza i leczenie w ADHD”. Specjaliści skupili się na zagadnieniu symptomów i leczenia ADHD u dzieci.

Więcej informacji >>

Mamy obowiązek piętnować nieuczciwość intelektualną

Punktem wyjścia wczorajszej, popołudniowej rozmowy w rozgłośni radiowej RDC były niespodziewanie wysokie wyniki tegorocznego konkursu matematycznego Kangur. Aż 3152 uczestników zdobyło maksymalną ilość punktów. Dla porównania, w zeszłym roku takich uczniów było tylko 8. Z czego wynika taki nagły wzrost młodych geniuszy matematycznych?

Więcej informacji >>