Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

Jedzenie emocjonalne – co to takiego?

Więcej informacji >>

Humanitas współorganizatorem debaty w Sejmie RP

Więcej informacji >>

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

W ubiegłą niedzielę, 29 maja 2022 roku, na czeladzkim rynku odbyły się uroczyste obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. To szczególna chwila, podczas której upamiętnia się udział żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej w misjach stabilizacyjnych i pokojowych.

Więcej informacji >>

Humanitas członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Wczoraj w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyło się Otwarte Spotkanie Członkowskie Firm Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W wydarzeniu wzięły udział nie tylko Firmy Członkowskie, ale także firmy z Sosnowca pragnące poznać specyfikę działania Izby i pakiet korzyści wynikający z członkostwa w RIG.

Więcej informacji >>

Podsumowanie projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Porębie”

Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie w okresie od 2 września 2019 do 21 września 2021 roku realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod tytułem „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Porębie”. Czynnym wnioskodawcą i liderem projektu była gmina Poręba.

Więcej informacji >>

Wykład Rektora WSH na Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Wykład Rektora WSH na Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Więcej informacji >>

XXIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy za nami!

Ponad 120 uczestników, 49 prelegentów, 43 wystąpienia, 9 paneli tematycznych oraz 3 dni niezwykle ciekawych dyskusji i wymiany poglądów – tak w liczbach przedstawia się XXIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy „Zatrudnienie i zabezpieczenie społeczne w czasach kryzysów”. To wyjątkowe wydarzenie zostało zorganizowane w dniach 12-14 maja 2022 r. Wyższa Szkoła Humanitas jest pierwszą uczelnią niepubliczną, która dostąpiła tego zaszczytu w blisko 60-letniej tradycji Zjazdu. 

Więcej informacji >>

Uczniowie „Mateja” zwiedzają Humanitas

Uczniowie „Mateja” zwiedzają Humanitas

Więcej informacji >>

Rektor WSH Laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2022

Z dumą informujemy, że JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk został Laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2022 w kategorii „Rektor Przyszłości”. Wyróżnienie zdobył za podnoszenie potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Humanitas oraz rozwijanie współpracy Uczelni z biznesem.

Więcej informacji >>

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach patronem studiów MBA i LLM

Wyższa Szkoła Humanitas od wielu lat współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wspierając placówki edukacyjne, przedsiębiorców, a także inicjując i włączając się w organizację szeregu przedsięwzięć o charakterze naukowym, prospołecznym i biznesowym. Lista podmiotów z którymi aktywnie współdziałamy na rzecz rozwoju lokalnego  i regionalnego jest długa i wciąż się poszerza.

Więcej informacji >>