Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

BHP

Promocja Tydzień Ostatniej Szansy

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia inżynierskie

Kierunek studiów BHP jest ściśle związany z rynkiem pracy. Makroregion śląsko-zagłębiowski, mimo likwidacji wielu kopalń i hut, jest wciąż regionem przemysłowym, usługowym i naukowym. Stały rozwój gospdarczy regionu, zgodnie z wymogami UE, zmusza pracodawców do zatrudnienia specjalistów z dziedziny BHP. Tytuł inżyniera BHP jest jednym z najbardziej poszukiwanych na rynkach pracy w Polsce oraz na zachodzie Europy.

Dla kogo:

Bezpieczeństwo i higiena pracy to studia dla osób pragnących zdobyć atrakcyjny na rynku tytuł inżyniera. Jest to kierunek dla wszystkich, którzy chcą w przyszłości zarządzać zespołami ludzkimi, dbać o bezpieczeństwo procesów technologicznych i strzec przepisów z zakresu BHP. BHP będzie odpowiednim wyborem dla osób, które interesują się zagadnieniami ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy, czy monitorowaniem i kontrolą bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci BHP, jako wysokiej klasy specjaliści z zakresu zagrożeń występujących w procesach technologicznych, mają szansę na znalezienie zatrudnienia:

 • w charakterze specjalisty BHP w małych i średnich przedsiębiorstwach, w dużych zakładach przemysłowych i w transporcie,
 • w charakterze doradcy i administratora systemów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • w charakterze wykładowcy przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy na kursach, szkoleniach oraz, po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych, w szkołach,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie BHP.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Fizyka techniczna
 • Materiałoznawstwo
 • Techniki wytwarzania
 • Prawna ochrona pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Toksykologia
 • Metodyka prowadzenia szkoleń
 • Badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Specjalności

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle i usługach

Cel studiów:

To specjalność dla osób, które w szczególnym stopniu zainteresowane są podnoszeniem bezpieczeństwa pracy w sektorach przemysłu i usług. Zgodnie z wymogami i oczekiwaniami Unii Europejskiej na rynku pracy poszukuje się specjalistów, którym zależy nie tylko na wzroście wydajności i rozwoju przemysłu jak i szeroko pojętego rynku usług, ale przede wszystkim stworzeniu bezpiecznych i jak najmniej szkodliwych dla zdrowia pracowników warunków do wykonywania zawodowych obowiązków. Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze eksperta do spraw tworzenia bezpiecznych stanowisk pracy.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

Główny atut specjalności – Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle i usługach – to ponad 100 godzin zajęć kształtujących kompetencje praktyczne. Zajęcia te odbywają się w formie: ćwiczeń, warsztatów praktycznych i konwersatoriów. Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się m.in:

 • Fizyka techniczna;
 • Materiałoznawstwo;
 • Techniki wytwarzania;
 • Prawna ochrona pracy;
 • Ocena ryzyka zawodowego;
 • Toksykologia;
 • Metodyka prowadzenia szkoleń;
 • Badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle i usługach:

 • zna zagadnienia analizy i oceny ryzyka oraz skutków zagrożeń uwarunkowanych procesami technologicznymi oraz zjawiskami przyrodniczymi;
 • modeluje zagrożenia, a także symuluje i optymalizuje procesy stosowane
  w bezpieczeństwie i higienie pracy;
 • zna zasady kontroli i audytu technicznych systemów zabezpieczeń oraz środków bezpieczeństwa i ochrony;
 • potrafi zorganizować stanowisko pracy z uwzględnieniem kryteriów ergonomicznych oraz BHP;
 • zna procesy organizacji i zarządzania, w szczególności organizację systemów ratownictwa, zarządzania kryzysowego oraz zarządzania i dowodzenia w sytuacjach niebezpiecznych.

Atuty specjalności:

 • Zapewniamy studentowi tej specjalności szczególną opiekę dydaktyczno-naukową oraz indywidualny dobór treści i form kształcenia. Indywidualny Tok Studiów, Indywidualna Organizacja Studiów oraz Indywidualna Ścieżka Studiów to kluczowe formy indywidualizacji, z których mogą skorzystać studenci specjalności – prawo pracy i ubezpieczenia społeczne.
 • Nasz zespół tworzą ludzie, którzy w swoją pracę wkładają pasję i zaangażowanie.
  To starannie dobrani fachowcy, którzy specjalizują się w BHP. Wśród naszych ekspertów są przedstawiciele m.in. Grupa Bitron, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „MONTEREM” Sp. Cywilna, Zakładowa Straż Pożarna Sp. z o.o., Magneti Marelli Exhaust Systems Polska Sp. z o.o.
 • Studenci Wyższej Szkoły Humanitas jako nieliczni w Polsce mają możliwość korzystania w trakcie zajęć na kierunku BHP z profesjonalnego laboratorium BHP.
  W laboratorium znajdują się m. in.: interaktywny monitor 65", fantom Little Anne QCPR (Laerdall), rozbudowany zestaw pozoracji ran Nasco HEALTHCARE (Armstrong Medical), zestaw fantomów Little Family QCPR (dorosły, dziecko, niemowlę) Laerdall, fantom reanimacyjny Resusci Anne QCPR - Full Body (Laerdall), automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED Trainer XFT-120-c+, apteczkę udzielania pierwszej pomocy zgodną z normą DIN 13164;

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle i usługach będą mogli podejmować pracę:

 • w charakterze specjalisty BHP w małych i średnich przedsiębiorstwach, w dużych zakładach przemysłowych i w transporcie,
 • w charakterze doradcy i administratora systemów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • w charakterze wykładowcy przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy na kursach, szkoleniach oraz, po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych, w szkołach,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie BHP.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia inżynierskich BHP w Wyższej Szkole Humanitas:

 • będzie posiadał wiedzę niezbędną do prowadzenia bezpiecznej produkcji, bezpiecznego transportu, przemysłu wydobywczego i wytwórczego oraz szeroko pojętych usług;
 • będzie wyposażony w wiedzę i kompetencje przydatne w szkołach, hutach, kopalniach, zakładach wytwórczych, sklepach, supermarketach, urzędach bankach i szpitalach;
 • będzie posiadał umiejętności organizacyjne, a także wiedzę z zakresu prawa i ekonomii oraz bezpieczeństwa, ekologii i ergonomii pracy;
 • uzyska wiedzę i umiejętności służące do efektywnego spełnienia swojej misji społecznej, ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy;
 • będzie spełniał wymagania stawiane przed doradcami i administratorami BHP na różnych poziomach funkcjonowania przedsiębiorstwa; - będzie posiadał przygotowanie do realizacji procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a także będzie mógł stać się ekspertem z dziedziny zasad i procedur ochrony pracy obowiązujących w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.

Ukończenie studiów, potwierdzone dyplomem Wyższej Szkoły Humanitas, umożliwia spełnienie wymagań niezbędnych do certyfikacji przy wykonywaniu zawodu inspektora i specjalisty ds. BHP oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 września 1997 r. oraz z dnia 2 listopada 2004 r.

Atuty kierunku

 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku BHP przygotowany został we współpracy z przedsiębiorstwami, organizacjami związkowymi, organizacjami pracodawców i instytutami badawczymi.
 • Kierunek kształcący specjalistów poszukiwanych na rynku pracy! Przepisy Kodeksu pracy nakazują zatrudnienie specjalisty ds. BHP w każdym zakładzie zatrudniającym powyżej 100 pracowników. Specjaliści z zakresu BHP są więc poszukiwani przez pracodawców i mają szansę znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia.
 • Program studiów o specjalistycznym, sprofilowanym charakterze!
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego!
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku BHP prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: prawnicy, inżynierowie, menadżerowie, przedstawiciele służb mundurowych, psychologowie.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Szeroka oferta praktyk dzięki podpisanym umowom o współpracy z firmami, zakładami produkcyjnymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!
 • Na kierunku BHP proponujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach w formie e-learningu.

Laboratoria kierunkowe

Laboratorium BHP

Laboratorium BHP znajduje się w sali 308 na III piętrze siedziby Uczelni.

W laboratorium znajdują się m. in.:

 • nowoczesne i wygodne krzesła z blatami,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny,
 • fantom Little Anne QCPR (Laerdall),
 • hełmy ochronne różnego typu,
 • kamizelki ostrzegawcze,
 • rozbudowany zestaw pozoracji ran Nasco HEALTHCARE (Armstrong Medical),
 • plansze edukacyjne przedstawiające znaki zgodne z normą PN-EN ISO-7010 (BHP: nakazu, zakazu, ostrzegawcze oraz OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ) a także znaki uzupełniające.

W trakcie zajęć ze studentami wykładowcy mogą również wykorzystywać następujące pomoce:

 • zestaw fantomów Little Family QCPR (dorosły, dziecko, niemowlę) Laerdall,
 • fantom reanimacyjny Resusci Anne QCPR - Full Body (Laerdall),
 • automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED Trainer XFT-120-c+,
 • apteczkę udzialania pierwszej pomocy zgodną z normą DIN 13164,
 • 26 różnych instrukcji BHP.

 

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 

Laboratorium językowe

Laboratorium językowe znajduje się w sali 110 na I piętrze. Zostało wyposażone w nowoczesny system do tłumaczeń symultanicznych w skład którego wchodzą m. in.:

 • 2-os. wygłuszona kabina tłumaczy,
 • 18 stanowisk odsłuchowych - każdy odbiornik posiada osobne ustawienie poziomu głośności, co zwiększa komfort odbioru tłumaczenia.

Ponadto w laboratorium znajdują się:

 • 2 stanowiska komputerowe,
 • tablica multimedialna,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny.

Dzięki wyposażeniu laboratorium w system tłumaczenia symultanicznego, studenci Humanitas mają unikalną możliwość sprawdzenia w praktyce na czym polega i jak wygląda praca tłumacza podczas obcojęzycznych konferencji, zjazdów branżowych czy innych wydarzeń, w trakcie których koniecznym jest tego typu tłumaczenie.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Zasady rekrutacji

apisz się na studia w Wyższej Szkole Humanitas

1. Dokonaj rejestracji w systemie -> kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia świadectwa maturalnego
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Komplet dokumentów należy dostarczyć do punktu rekrutacyjnego w siedzibie WSH w Sosnowcu.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem

Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

Opłaty

 

 

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)