Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Konferencja Dialog w języku i literaturze

Instytut Filologii Angielskiej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
serdecznie zaprasza do udziału w konferencji

Dialog w języku i literaturze

Konferencja odbędzie się 23 września 2015 roku w budynku Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu przy ulicy Kilińskiego 43.

Tematem wiodącym konferencji będzie najważniejszy sposób interakcji międzyludzkiej, a więc dialog i jego przejawy w języku i literaturze. Zachęcamy do podjęcia tematów oscylujących wokół zagadnień związanych z językoznawstwem, socjolingwistyką, pragmatykąi językową, psychologią, literaturą i kulturą, a także ukazujących potrzebę dialogu w klasie języka obcego i nawiązywaniu więzi dialogicznych pomiędzy nauczycielem i uczniem. Zapraszamy zatem Państwa do udziału w konferencji, w tym do wygłoszenia referatów (czas wystąpienia 20 min. + 10 min. dyskusja) podejmujących tę problematykę w następujących sekcjach tematycznych:

 • społeczne aspekty teorii i praktyki dialogu,
 • dialog jako podstawa skutecznej komunikacji,
 • dialog międzykulturowy,
 • dialog w literaturze,
 • dialog jako płaszczyzna porozumienia międzypokoleniowego,
 • dialog edukacyjny w procesie przyswajania i uczenia języka obcego.


Językiem konferencji jest język angielski i język polski.

Termin nadsyłania zgłoszeń z propozycjami referatów/warsztatów wraz z abstraktami (150-200 słów) upływa z dniem 1 września 2015 roku. Informacja o akceptacji tematu referatu/warsztatu zostanie przekazana Państwu do 10 września 2015 r.

Uwaga! Termin przesyłania abstraktów został wydłużony do dnia 13 września 2015 r.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres Konferencji: konferencja.dialog@humanitas.edu.pl

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, koszty organizacyjne, jak również wydawnicze. Wpłat należy dokonywać na konto Wyższej Szkoły Humanitas:

ING Bank Śląski o/Sosnowiec
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

Tytuł przelewu: KONFERENCJA DIALOG 2015 + IMIĘ I NAZWISKO.

Komitet Naukowy:

 • prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk - JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
 • prof. AJD dr hab. Piotr Mamet - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • prof. dr hab. Dariusz Rott - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komitet Organizacyjny:

 • dr Artur Kijak
 • dr Iwona Dronia
 • dr Agnieszka Kocel
 • dr Paweł Zakrajewski

Formularz zgłoszeniowy - POBIERZ
Registration form - DOWNLOAD