Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Dla kogo, gdzie i kiedy?

Cel projektu:

Celem projektu jest zainspirowanie młodzieży w wieku 13 – 17 lat do nauki i własnych poszukiwań oraz pokazanie im różnorodności świata nauki. W ramach trzech akademii młodzi studenci będą mieli okazję wziąć udział w ciekawych i nieszablonowych warsztatach oraz wykładach m. in.
z tematyki  inżynierii, marketingu, zarządzania, PR,  chemii, fizyki, biologii, mnemotechniki czy  psychologii.

Nasze doświadczenia w zakresie oferty edukacyjnej dla młodzieży:

  • Wyższa Szkoła Humanitas funkcjonuje na rynku edukacyjnym już od 21 lat. W tym czasie aktywnie działaliśmy na rzecz rozwijania twórczych i naukowych pasji u dzieci i młodzieży.
  • Obecnie, wspólnie z władzami miast (Sosnowiec, Będzin, Pszczyna, Tychy, Godów, Krzyżanowice, Bytom, Piekary Śląskie, Iwanowice, Michałowice, Kroczyce)  prowadzimy Uniwersytety  Dziecięce.

Kadra:

Nasi studenci odbywać będą zajęcia z profesorami i pracownikami naukowymi, popularyzatorami nauki, ekspertami, przedstawicielami nauki, kultury i sztuki.

Miejsce i czas odbywania się zajęć:

Zajęcia odbywać się będą w naszej  placówce bądź np. w terenie (odwiedziny  w firmie  współpracującej).

Każda z Akademii, to cykl 4 spotkań warsztatowych w miesiącu (każde po 2 godziny) oraz jeden 90-minutowy wykład akademicki.

Forma zajęć

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów i  interaktywnych wykładów. Każde z zajęć składa się z prezentacji naukowej, aktywizacji młodzieży  i czasu na zadawanie pytań. Każde spotkanie trwa 2 godziny zegarowe .

Wszystkie zagadnienia prezentowane są w sposób przystępny i atrakcyjny dla grupy wiekowej uczestników. Młodzież ma możliwość aktywnego i bezpośredniego uczestniczenia w zajęciach oraz zadawania prowadzącym pytań.