Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Dwa Dyplomy JednoCzesne

Doskonale wiemy, jak ważne są dodatkowe argumenty w Twoim CV, aby zwiększyć szanse na rynku pracy. Dajemy możliwość uzyskania świadectwa ukończenia wybranych studiów podyplomowych, jednocześnie ze zdobyciem tytułu magistra - co dokumentuje Twoją wiedzę z dwóch specjalizacji czy też dziedzin.

Dwa dyplomy JednoCzesne jest skierowana do Kandydatów na studia rozpoczynających naukę w Akademii Humanitas na kierunkach Administracja oraz Zarządzanie w trybie niestacjonarnym.

Adresatami promocji są Kandydaci na studia I stopnia posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych oraz kandydaci na studia II stopnia. Promocja umożliwia równoczesne odbywanie studiów niestacjonarnych oraz na wybranym przez Kandydata kierunku studiów podyplomowych w Akademii Humanitas  przy odpłatności za studia podyplomowe pomniejszonej o 40% rabatu*.

 *rabat nie dotyczy kierunków studiów podyplomowych objętych dofinansowaniem, bez względu na jego rodzaj i wysokość.

Zadzwoń i dowiedz się wiecej!
tel.: 32 363-12-06
faks: 32 363-12-07
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl