Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Szósta konferencja z cyklu Dyrektor Liderem

Wyższa Szkoła Humanitas
zaprasza Państwa do wzięcia udziału w szóstej konferencji z cyklu "Dyrektor Liderem..."

9 listopada 2017 r., godz. 9.00 - 14.00
Sosnowiec - ul. Kilińskiego 43, Aula WSH

Cykl konferencji Dyrektor Liderem... adresowany jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz Naczelników Wydziałów Oświaty/Edukacji woj. śląskiego, a także gmin spoza województwa, z którymi Wyższa Szkoła Humanitas współpracuje w ramach różnorodnych projektów edukacyjnych.

Pierwszą konferencję w roku szkolnym 2017/2018 r. zdecydowaliśmy się poświęcić trudnej tematyce związanej z ochroną danych osobowych, a także prawem autorskim w zakresie ochrony wizerunku i własności intelektualnej, tym bardziej, iż stoimy tuż przed rewolucyjną reformą w aspekcie ochrony danych osobowych.

W szkołach i placówkach oświatowych gromadzone są dane osobowe zarówno pracowników, jak i uczniów oraz ich rodziców. Wszystkie podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Administratorami danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych w szkołach i placówkach oświatowych są dyrektorzy tychże placówek.

Temat ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych zostanie w trakcie Konferencji przedstawiony w dwóch odsłonach:

  • w świetle prawa obowiązującego w chwili obecnej, głównie w oparciu o przegląd dobrych i złych praktyk stosowanych przez szkoły na podstawie doświadczeń Eksperta oraz wymiany opinii w trakcie dyskusji panelowej,
  • w aspekcie rewolucyjnych zmian w przepisach, jakie mają wejść w życie w dniu 25.05.2018 r., zaprezentowanych w postaci konkretnych wskazówek nt. działań, jakie muszą podjąć szkoły i placówki oświatowe, by w dniu 25 maja 2018 r. być gotowym na funkcjonowanie w nowej rzeczywistości prawnej.

Filmy i utwory muzyczne na lekcjach, szkolna dyskoteka, apele i występy, kserówki, publikowanie występów dzieci w Internecie i na YouTube, radiowęzeł, radio, telewizja itd. itp. Z działalnością instytucji naukowych i oświatowych, do katalogu których należą szkoły i placówki oświatowe, nierozerwalnie łączy się aspekt ochrony wizerunku i własności intelektualnej. Dlatego też część druga konferencji zostanie poświęcona tym przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016, poz. 666) które są istotne z punktu widzenia funkcjonowania tych instytucji.

a ponadto w programie Konferencji:

  • uroczyste przyjęcie w poczet Sieci Współpracy Edukacyjnej nowych placówek edukacyjnych,
  • konkurs „wizytówkowy”, w którym sponsorzy przygotowali interesujące nagrody, zarówno dla samych uczestników, jak i dla reprezentowanych przez nich placówek,
  • tradycji stać się musi zadość - niespodzianka muzyczna przygotowana przez Rektora WSH.

Szczegółowy program Konferencji możecie Państwo przeczytać lub pobrać tutaj

Zgłoszenia i odpłatność

 

Zgłoszenia udziału w Konferencji przyjmujemy w sposób ciągły do dnia 30.10.2017 r., wyłącznie za pośrednictwem
formularza zgłoszenia online

Koszt uczestnictwa w Konferencji jest zróżnicowany i wynosi:
100 zł - cena regularna
80 zł - cena dla Szkół Partnerskich WSH należących do Sieci Współpracy Edukacyjnej

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • udział w konferencji,
  • możliwość konsultacji z ekspertami,
  • komplet materiałów konferencyjnych,
  • certyfikat udziału w konferencji,
  • poczęstunek (przerwy kawowe i lunch).

Opłatę konferencyjną należy uregulować, dopiero po otrzymaniu potwierdzenia udziału w Konferencji, nie później niż do dnia 7 listopada 2017 r. na konto: ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu, nr konta: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932 z dopiskiem "Konferencja Dyrektor Liderem ODO". Wszelkie uwagi w zakresie jw. proszę zamieszczać w formularzu zgłoszenia w punkcie Uwagi do Organizatora.

Kontakt do organizatora:

Dział Szkoleń WSH, tel.: 32 363 12 03; 660 719 093
e-mail: szkolenia@humanitas.edu.pl

Agata Piątkowska
e-mail: agata.piatkowska@humanitas.edu.pl

 

Sponsor:

 

 

 

Patronat honorowy:

   

 

Patronat medialny: