Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Wzory podań

Podanie z decyzją o przyjęcie z innej z ​innej uczelni pdf
Podanie o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów​​​ pdf
Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej​​ pdf
Przedłużenie terminu składania dokumentów do obrony pdf
Przedłużenie terminu zaliczenia praktyki studenckiej pdf
Podanie o przedłużenie terminu zaliczenia warunków dodatkowych pdf
Podanie z decyzją o skreślenie z listy studentów pdf
Podanie z decyzją o urlop od zajęć pdf
Podanie z decyzją o urlop od zajęć dla kobiet w ciąży pdf
Podanie z decyzją o powtarzanie semestru pdf
Podanie z decyzją o wpis warunkowy pdf
Podanie z decyzją o wznowienie na studia pdf
Podanie z decyzją o wznowienie studiów na egzamin dyplomowy pdf
Podanie o zmianę promotora pdf
Podanie o zmianę danych osobowych pdf
Ogólny wzór podania pdf
Wzór podania do Kanclerza Akademii Humanitas pdf
Wzór podania do Rektora Akademii Humanitas pdf
Karta obiegowa dla studentów odchodzących z uczelni pdf
Karta obiegowa dla studentów podchodzących do obrony pdf
Karta obiegowa dla studentów wznawiających studia na obronę pdf
Wniosek o zaliczenie zajęć na podstawie zajęć dodatkowych pdf
Wniosek o zaliczenie zajęć na podstawie zaświadczenia lekarskiego pdf
Zaświadczenie odnośnie zaliczenia wychowania fizycznego pdf