Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Wzory podań

Podanie z decyzją o przyjęcie z innej z ​innej uczelni doc pdf
Podanie o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów​​​ doc pdf
Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej​​ doc pdf
Przedłużenie terminu składania dokumentów do obrony doc pdf
Przedłużenie terminu zaliczenia praktyki studenckiej doc pdf
Podanie o przedłużenie terminu zaliczenia warunków dodatkowych doc pdf
Podanie z decyzją o skreślenie z listy studentów doc pdf
Podanie z decyzją o urlop od zajęć doc pdf
Podanie z decyzją o urlop od zajęć dla kobiet w ciąży doc pdf
Podanie z decyzją o powtarzanie semestru doc pdf
Podanie z decyzją o wpis warunkowy doc pdf
Podanie z decyzją o wpis warunkowy -  obowiązujący studentów którzy rozpoczęli studia po 1.10.2019 doc pdf
Podanie z decyzją o wpis warunkowy oraz powtarzanie przedmiotów doc pdf
Podanie z decyzją o wznowienie na studia doc pdf
Podanie z decyzją o wznowienie studiów na egzamin dyplomowy doc pdf
Podanie o zmianę promotora doc pdf
Podanie o zmianę danych osobowych doc pdf
Ogólny wzór podania doc pdf
Karta obiegowa dla studentów odchodzących z uczelni doc pdf
Karta obiegowa dla studentów podchodzących do obrony doc pdf
Karta obiegowa dla studentów wznawiających studia na obronę doc pdf
Wniosek o zaliczenie zajęć na podstawie zajęć dodatkowych doc pdf
Wniosek o zaliczenie zajęć na podstawie zaświadczenia lekarskiego doc pdf
Zaświadczenie odnośnie zaliczenia wychowania fizycznego doc pdf
Pedagogika I stopień - podanie o przeniesienie na semestr VII doc pdf