Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

O kierunku

Dziennikarstwo - studia licencjackie

Studia dofinansowane na kierunku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia I stopnia

Media nie na darmo nazywane są „4 władzą” państw demokratycznych. Jednak studiowanie dziennikarstwa, to przede wszystkim możliwość uzyskania konkretnego zawodu oraz wszechstronnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem każdego rodzaju mediów. Kierunek ten to interdyscyplinarne studia, zapewniające ich absolwentowi wiedzę i umiejętności, które przydadzą się nie tylko w pracy  w redakcjach, ale także w zawodach okołodziennikarskich. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w WSH, to także podstawy marketingu, public relations, reklamy, autoprezentacji, wystąpień publicznych, czy zarządzania.

Dla kogo:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek dla osób interesujących się mediami, public relations, nowoczesną komunikacją w świecie wirtualnym, a także polityką, językiem polskim i kulturą. Studenci realizują swoje zainteresowania w ramach praktycznych zajęć w redakcjach najważniejszych mediów krajowych i regionalnych. Dziennikarstwo to wymarzone studia dla wszystkich, którzy marzą o karierze Kamila Durczoka, Jacka Żakowskiego albo Tomasza Kammela. To kierunek dla osób kreatywnych, odważnych, otwartych na świat i ludzi.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwent Dziennikarstwa i komunikacji społecznej znajdzie zatrudnienie:

 • jako dziennikarz prasowy, radiowy, telewizyjny lub internetowy,
 • jako reporter lub komentator sportowy,
 • w charakterze redaktora lub menadżera mediów,
 • w zawodzie rzecznika prasowego, specjalisty ds. reklamy i public relations,
 • w agencjach reklamowych i domach mediowych,
 • w marketingu politycznym (przygotowywanie kampanii wyborczych politykom),
 • w show-biznesie,
 • w instytucjach kultury,
 • w działach promocji i marketingu.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Warsztat dziennikarza prasowego
 • Warsztaty radiowe i telewizyjne
 • Prawo mediów
 • Fotografia prasowa i sportowa
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Marketing medialny
 • Reklama
 • Warsztat korespondenta wojennego
 • Nowe media – nowoczesne komunikowanie
 • Marketing i public relations w społeczeństwie w sieci
 • Logistyka mediów
 • Projektowanie graficzne w nowych mediach

Specjalności

Partnerzy

Komunikacja społeczna, e-marketing i nowe media

Student może kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie w ramach specjalności:

Reklama i kreowanie wizerunku firmy

Specjalność Reklama i kreowanie wizerunku firmy pozwala na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu reklamy i kreowania wizerunku firmy, a także rozwija umiejętności przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej na stanowiskach menedżerskich m.in. w działach marketingu, komunikacji wewnętrznej oraz w działach promocji i reklamy. W programie specjalności szczególny nacisk położony jest na kształcenie umiejętności kreowania wizerunku firm i osób, tworzenia strategii PR, kreowania nazw produktów i konstruowania reklamy oraz ukształtowanie kompetencji niezbędnych do posługiwania się najnowszymi narzędziami medialnymi. 

Przedstawiana na specjalności wiedza jest poparta licznymi przykładami i studiami przypadków. Ten sposób prezentacji pozwala studentom na lepsze zrozumienie materiału i ma przygotować do rozwiązywania problemów i zadań czekających na nich w pracy zawodowej.

Absolwenci przygotowywani są do podjęcia pracy w:

 • agencjach reklamowych,
 • działach marketingu,
 • firmach eventowych,
 • działach komunikacji wewnętrznej,
 • przedstawicielstwie handlowym,
 • firmach public relations,
 • domach mediowych.

Mogą również podjąć zatrudnienie na stanowiskach doradców ds. komunikacji społecznej w polityce i dużych przedsiębiorstwach.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Wyższej Szkole Humanitas:

 • jest przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego we wszystkich typach i rodzajach periodycznych mediów masowych (prasa, radio, telewizja, Internet);
 • rozumie i jest w stanie ocenić znaczenie podstawowych zjawisk i procesów życia społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-międzynarodowej;
 • informacje na temat zachodzących wydarzeń potrafi przekazać w sposób komunikatywny, zrozumiały dla przeciętnego obywatela;
 • rozumie mechanizmy funkcjonowania mediów masowych w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym;
 • zdaje sobie sprawę ze znaczenia, zwłaszcza mediów elektronicznych, w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa;
 • uzyskuje podstawowe umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej: w instytucjach publicznych, promocji, reklamie, instytucjach prowadzących edukację medialną, firmach PR i HR;
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Atuty kierunku

 • Studia dofinansowane w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierunek otrzymał dotację w wysokości 1 miliona złotych w konkursie na najbardziej nowoczesny i innowacyjny program kształcenia.
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku dziennikarstwo przygotowany został we współpracy z instytucjami medialnymi, firmami public relations, domami mediowymi, agencjami reklamowymi itp.
 • Zajęcia z ludźmi mediów! Zajęcia prowadzą przedstawiciele świata mediów, m.in. red. Tomasz Kammel - dziennikarz, autor i współtwórca cyklicznych audycji TVP i Polsatu, red. Krzysztof Mroziewicz - korespondent zagraniczny, publicysta tygodnika „Polityka”, red. Lidia Tarczyńska z TVP Katowice, red. Piotr Purzyński z Gazety Wyborczej, red. Jerzy Korczyński z TVN24 czy red. Rafał Kędzior z Orange Sport.
 • Duży nacisk na praktykę! Studia uczą praktycznego warsztatu dziennikarskiego. Nasi studenci odbywają zajęcia w radiu, redakcjach prasowych i internetowych, uczestniczą w warsztatach dziennikarskich, kursach pisania, kultury języka, autoprezentacji itp.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Szeroka oferta praktyk i staży zawodowych! Uczelnia jest wydawcą portalu internetowego „Wiadomości Zagłębia”, współpracuje również z wieloma redakcjami oraz firmami, których działalność związana jest ze światem mediów.
 • Obozy dziennikarskie!
 • Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów!

Opłaty