Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Filologia angielska

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia, studia II stopnia

Studia na kierunku Filologia Angielska to idealna propozycja dla osób, które chcą doskonalić swoją znajomość języka angielskiego, a także zyskać specjalistyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kultury krajów anglojęzycznych. W trakcie procesu kształcenia oprócz praktycznych zajęć związanych z pogłębianiem znajomości języka, takich jak np. gramatyka czy konwersacje zyskasz również wiedzę o samym języku oraz krajach anglojęzycznych. Dodatkowo, będziesz uczęszczał na zajęcia z jednego wybranego języka obcego: niemieckiego lub rosyjskiego. Charakter tego kierunku determinuje oferowana specjalność „Tłumaczeniowa z elementami języka biznesowego”, gdzie na zajęciach specjalizacyjnych nauczysz się wykonywać tłumaczenia, zarówno ustne, jak i pisemne oraz poznasz praktyczne słownictwo przydatne w służbowej komunikacji. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim oraz polskim przez doświadczoną kadrę wykładowców akademickich i praktyków.

Chciałbyś wiedzieć jeszcze więcej o przedmiotach oraz programie studiów, który będziesz realizował przez kolejne 3 lata? Zastanawiasz się czy obecny poziom Twojego języka angielskiego jest odpowiedni? Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Obejrzyj film, który przygotowała dla Ciebie – dr Agata Sitko, Dyrektor Instytutu Językoznawstwa WSH i poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

 

Dla kogo:

Filologia angielska to kierunek dla osób, które chcą płynnie posługiwać się najpopularniejszym językiem obcym na świecie, biegle tłumaczyć teksty, znać historię i literaturę krajów anglojęzycznych. Studenci tego kierunku będą mieli także szansę na poznanie sekretów językoznawstwa, historii języka angielskiego oraz kultury i stylu tego języka. Filologia angielska będzie więc doskonałym wyborem dla tych, którzy nie tylko interesują się kulturą i historią Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, czy Australii, ale także tych, którzy chcieliby pracować w zawodzie tłumacza, nauczyciela języka obcego, przewodnika turystycznego itp.

Proponowane studia II stopnia na kierunku Filologia w zakresie Filologii angielskiej są szansą dla wszystkich osób, które chcą rozwinąć swoje kompetencje językowe, a dodatkowo zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu translatoryki czy branży turystycznej i hotelarskiej jak również uzupełnić kompetencje w zakresie wykonywania zawodu nauczyciela.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci Filologii angielskiej I stopnia

 • w firmach i instytucjach publicznych (np. w działach współpracy z zagranicą),
 • w charakterze tłumacza,
 • w charakterze lektora j. angielskiego,
 • w  placówkach oświatowych,
 • w instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • w biurach podróży,
 • w agencjach pracy.

Absolwenci Filologii angielskiej II stopnia

 • w branży turystycznej: w hotelach, biurach podróży oraz agencjach turystycznych;
 • w urzędach oraz instytucjach kulturalnych;
 •  we wszystkich firmach, w których wymagana jest zaawansowana znajomość języka angielskiego;
 • w biurach tłumaczeń;w firmach i instytucjach publicznych (np. w działach współpracy z zagranicą)
 • jako samodzielna działalność gospodarcza.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

Filologia angielska I stopnia:

 • Historia krajów anglojęzycznych                          
 • Kultura krajów anglojęzycznych                                                     
 • Historia literatury
 • Gramatyka
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Komunikacja multimedialna
 • Tłumaczenie ustne
 • Tłumaczenie pisemne
 • język do wybory: niemiecki, rosyjski
  (zajęcia z drugiego lektoratu mogą odbywać się w tygodniu)

Filologia angielska II stopnia:

 • Korespondencja handlowa
 • Angielski język biznesu
 • Tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych
 • Tłumaczenie ustne tekstów specjalistycznych
 • Nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w przekładzie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi na globalnym rynku pracy
 • Negocjacje w biznesie
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Podstawy prawa gospodarczego
 • Etyka w biznesie międzynarodowym
 • język do wybory:  niemiecki, rosyjski
  (zajęcia z drugiego lektoratu mogą odbywać się w tygodniu)

 

Specjalności

Na studiach I stopnia:

Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu

Specjalność Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu skierowana jest  do osób chcących pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu biegłego posługiwania się językiem specjalistycznym. Studia przygotują do pracy w szeroko rozumianej sferze biznesu z ukierunkowaniem na tłumaczenia specjalistyczne zarówno pisemne jak i ustne.

Absolwenci specjalności posiadają pogłębione przygotowanie ogólnohumanistyczne, dysponują tym samym ogólną znajomością literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego, komunikacji międzykulturowej, podstaw prawa gospodarczego, etyki w biznesie, a także nowoczesnych technik i metod wykorzystywanych w translatoryce. Absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego). Program studiów uwzględnia wyzwania stawiane absolwentom przez pracodawców na współczesnym rynku pracy.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarach:

 • tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych),
 • praca w biurach tłumaczeń,
 • praca w ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet)
 • praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego
 • prowadzenie działalności w sferze zarządzania i marketingu, wsparte biegłą znajomością języków obcych (m.in. reklama, public relations)

 Przykładowe przedmioty:

 • Korespondencja handlowa
 • Angielski język biznesu
 • Tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych
 • Tłumaczenie ustne tekstów specjalistycznych
 • Nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w przekładzie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi na globalnym rynku pracy
 • Negocjacje w biznesie
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Podstawy prawa gospodarczego
 • Etyka w biznesie międzynarodowym

ń i rozwoju, finansów i controllingu, oraz dziedzin pokrewnych.

Międzynarodowy język biznesu w języku angielskim

Międzynarodowy język biznesu w języku rosyjskim

 

Na studiach II stopnia:

Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu

Specjalność Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu skierowana jest  do osób chcących pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu biegłego posługiwania się językiem specjalistycznym. Studia przygotują do pracy w szeroko rozumianej sferze biznesu z ukierunkowaniem na tłumaczenia specjalistyczne zarówno pisemne jak i ustne.

Absolwenci specjalności posiadają pogłębione przygotowanie ogólnohumanistyczne, dysponują tym samym ogólną znajomością literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego, komunikacji międzykulturowej, podstaw prawa gospodarczego, etyki w biznesie, a także nowoczesnych technik i metod wykorzystywanych w translatoryce. Absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego). Program studiów uwzględnia wyzwania stawiane absolwentom przez pracodawców na współczesnym rynku pracy.

Studia uprawniają do wykonywania zawodu w obszarach:

 • tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych),
 • praca w biurach tłumaczeń,
 • praca w ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet)
 • praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego
 • prowadzenie działalności w sferze zarządzania i marketingu, wsparte biegłą znajomością języków obcych (m.in. reklama, public relations)

 Przykładowe przedmioty:

 • Korespondencja handlowa
 • Angielski język biznesu
 • Tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych
 • Tłumaczenie ustne tekstów specjalistycznych
 • Nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w przekładzie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi na globalnym rynku pracy
 • Negocjacje w biznesie
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Podstawy prawa gospodarczego
 • Etyka w biznesie międzynarodowym

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Filologia angielska w Wyższej Szkole Humanitas:

 • charakteryzuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych;
 • posiada wszechstronną wiedzę z zakresu: językoznawstwa i  historii języka angielskiego, literatury brytyjskiej i amerykańskiej, historii i kultury krajów anglojęzycznych, metodyki nauczania języków obcych, psychologii i pedagogiki;
 • posiada elementarne wiadomości na temat właściwości oraz kompleksowej natury języka
 • zna najważniejsze fakty z historii i współczesnej sytuacji społeczno-gospodarczej Wielkiej Brytanii, Kanady i USA;
 • ma elementarne informacje na temat zarządzania, reklamy i public relations, rozumie elementarne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zna specyfikę języka mediów, reklamy i public relations;
 • ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
 • posiada umiejętność stosowania przepisów prawa odnoszącego się do instytucji związanych z działalnością zawodową, w szczególności prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej.

Atuty kierunku

 • Studia według najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku filologia angielska przygotowany został we współpracy z instytucjami europejskimi, przedsiębiorstwami, jednostkami administracji samorządowej i rządowej, biurami tłumaczeń itp.
 • Perspektywy zatrudnienia! Studiując filologię angielską w WSH, zdobędziesz jeden z najbardziej poszukiwanych dyplomów na rynku pracy. Wybierz studia, które dadzą Ci szansę znalezienia ciekawej, świetnie płatnej pracy w kraju lub za granicą!
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego!
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku filologia angielska prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: tłumacze, lektorzy, dziennikarze oraz wykładowcy z zagarnicznych uczelni i goscie specjalni.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!
 • Certyfikaty językowe! Studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, w ramach trzech poziomów zaawansowania. Mogą również zdobyć prestiżowe, międzynarodowe i uznawane na całym świecie certyfikaty językowe: KET, TELC A2, PET, TELC B1, FCE, TELC B2.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z biurami tłumaczeń, szkołami językowymi, placówkami oświatowymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi.

Opłaty

 


Filologia Angielska studia I stopnia

tryb niestacjonarny / stacjonarny
Czesne już od 210 zł

 


Filologia Angielska studia II stopnia

tryb niestacjonarny
Czesne już od 310 zł

Potwierdzenie efektów uczenia

Procedura przyjęcia na studia na podstawie doświadczenia zawodowego

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe informacje dot. PEU i wykaz dokumentów znajdziesz TUTAJ.

Zasady rekrutacji

Zapisz się na studia w Wyższej Szkole Humanitas

Studia na kierunku Filologia Angielska II stopnia są przeznaczone dla osób po tym kierunku studiów I stopnia. 

Wyjątkiem jest posiadanie certyfikatu:

 • British council IELTS
 • Toefl iBT
 • Toefl BPT
 • Cembridge CAE
 • Cembridge CPE

1. Dokonaj rejestracji w systemie -> kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite magisterskie),
 • kserokopia dyplomu oraz suplmentu (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Komplet dokumentów należy dostarczyć do punktu rekrutacyjnego w siedzibie WSH w Sosnowcu.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem

Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

3-semestralne studia II stopnia

Studia na kierunku Filologia Angielska są przeznaczone dla osób również po tym kierunku studiów I stopnia.

Wyjątkiem jest posiadanie certyfikatu:

 • British council IELTS
 • Toefl iBT
 • Toefl BPT
 • Cembridge CAE
 • Cembridge CPE

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( rozdział 2, Art. 65.) . W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 2 lata. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 1,5 roku, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)