Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Genialny umysł w każdym wieku- zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Godów i Gminie Krzyżanowice

Opis projektu

Projekt realizowany będzie w Szkołach Podstawowych w Godowie i Krzyżanowicach w klasach I-VI. Wsparciem zostanie objętych 288 Dzieci/Młodzieży, 96 Seniorów, w tym 8 Dzieci/Młodzieży lub Seniorów z niepełnosprawnościami.

Projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z JST (Urzędu Gminy Godów i Urzędu Gminy Krzyżanowice), służących rozwijaniu u dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat oraz Seniorów kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

Zad.1 Opracowanie programów kształcenia w ramach innowacyjnych zajęć
Zad. 2 GENIALNY UMYSŁ
Zad 3 GENIALNY NAUKOWIEC I ARTYSTA
Zad. 4 CYFROWY GENIUSZ
Dzieci/Młodzież oraz Seniorzy będą uczestniczyły w warsztatach z zakresu: technik pamięciowych i ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie, warsztaty taneczne i jogi-do wyboru, warsztaty z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz metod laboratoryjnych, warsztaty z zakresu kultury, wycieczki edukacyjno-kulturalne. Uczestnicy projektu będą również brali udział w zajęciach z programowania z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań ICT.
W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt: Lego roboty, tablety do programowania, roboty Dash i Dot, ozoboty, interaktywna podłoga i innowacyjne maty edukacyjne, które są niezbędne do prowadzenia warsztatów.

Cele i planowane efekty projektu

Celem głównym projektu jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych przez WSH przy współpracy jednostki samorządu terytorialnego - Urzędu Gminy Godów i Urzędu Gminy Krzyżanowice dla 288 Dzieci/Młodzieży w wieku 7-12 lat oraz 96 Seniorów w tym 8 Dzieci/Młodzieży lub Seniorów z niepełnosprawnościami, umożliwiających rozwijanie kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa pozwalających na:

● aktywizację społeczną i zawodową
● poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej
● rozwój zainteresowań
● pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej
● zapobieganie społecznemu wykluczeniu (szczególnie Seniorów i osób z niepełnosprawnościami).

Czas realizacji projektu

Projekt będzie realizowany od 01.08.2019r. do 31.07.2023r.

Wartość projektu

986 241,84 zł

Dofinansowanie

956 641,84 zł

Aktualne zapytania ofertowe