Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Genialny umysł w każdym wieku - zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Jaworzno

Opis projektu

Projekt realizowany będzie w Szkołach Podstawowych w Jaworznie w klasach I-VI. Wsparciem zostanie objętych 288 Dzieci/Młodzieży, 96 Seniorów, w tym 8 Dzieci/Młodzieży lub Seniorów z niepełnosprawnościami.

Projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z JST (Urzędem Miejskim w Jaworznie), służących rozwijaniu u dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat oraz Seniorów kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

Zad. 1 Opracowanie programów kształcenia w ramach innowacyjnych zajęć
Zad. 2 GENIALNY UMYSŁ
Zad. 3 GENIALNY NAUKOWIEC I ARTYSTA
Zad. 4 CYFROWY GENIUSZ

Dzieci/Młodzież oraz Seniorzy będą uczestniczyły w warsztatach z zakresu: technik pamięciowych i ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie, warsztaty taneczne i jogi-do wyboru, warsztaty z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz metod laboratoryjnych, warsztaty z zakresu kultury, wycieczki edukacyjno-kulturalne. Uczestnicy projektu będą również brali udział w zajęciach z programowania z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań ICT.
W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt: Lego roboty, tablety do programowania, roboty Dash i Dot, ozoboty, interaktywna podłoga i innowacyjne maty edukacyjne, które są niezbędne do prowadzenia warsztatów.

Cele i planowane efekty projektu

Celem głównym projektu jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych przez WSH przy współpracy jednostki samorządu terytorialnego - Urzędu Miejskiego w Jaworznie dla 384 osób, w tym 288 Dzieci/Młodzieży uczniów klas I-VI Szkół Podstawowych z gminy Jaworzno, 96 Seniorów w tym 8 Dzieci/Młodzieży lub Seniorów z niepełnosprawnościami, umożliwiających rozwijanie kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa pozwalających na:

● aktywizację społeczną i zawodową
● poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej
● rozwój zainteresowań
● pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej
● zapobieganie społecznemu wykluczeniu (szczególnie Seniorów i osób z niepełnosprawnościami).

 

Czas realizacji projektu

Projekt będzie realizowany od 01.08.2019r. do 31.07.2022r.

Wartość projektu

985 491,84 zł

Dofinansowanie

955 592,36 zł

Aktualne zapytania ofertowe