Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Genialny umysł w Jaworznie

Opis Projektu

Projekt pt. Genialny umysł w każdym wieku - zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Jaworzno realizowany jest dla:

 • Dzieci/Młodzieży z klas I-VI Szkół Podstawowych w Jaworznie - wsparciem w ramach Projektu docelowo zostanie objętych 288 Dzieci/Młodzieży,
 • 96 Seniorów,

w tym 8 Dzieci/Młodzieży lub Seniorów z niepełnosprawnościami.

Projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z JST (Urzędem Miejskim w Jaworznie), służących rozwijaniu u dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat oraz seniorów kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

Zad. 1 Opracowanie programów kształcenia w ramach innowacyjnych zajęć
Zad. 2 GENIALNY UMYSŁ (I blok warsztatów tematycznych)
Zad. 3 GENIALNY NAUKOWIEC I ARTYSTA (II blok warsztatów tematycznych)
Zad. 4 CYFROWY GENIUSZ (III blok warsztatów tematycznych)

Dzieci/Młodzież oraz Seniorzy uczestniczą w warsztatach:

 • technik pamięciowych i ćwiczeniach rozwijających logiczne myślenie,
 • tanecznych i jogi - do wyboru,
 • z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz metod laboratoryjnych,
 • z zakresu kultury oraz wycieczkach edukacyjno-kulturalnych,
 • z programowania z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań ICT.


W ramach Projektu zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć warsztatowych:

 • Lego roboty,
 • tablety do programowania,
 • roboty Dash i Dot,
 • ozoboty,
 • interaktywna podłoga,
 • maty edukacyjne.

 

Cele i planowane efekty Projektu

Celem głównym Projektu jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych przez Wyższą Szkołę Humanitas przy współpracy jednostki samorządu terytorialnego - Urzędu Miejskiego w Jaworznie dla 384 osób, w tym 288 Dzieci/Młodzieży - uczniów klas I-VI Szkół Podstawowych z Gminy Jaworzno oraz 96 Seniorów w tym 8 Dzieci/Młodzieży lub Seniorów z niepełnosprawnościami, umożliwiających rozwijanie kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa pozwalających na:

● aktywizację społeczną i zawodową,
● poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej,
● rozwój zainteresowań,
● pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
● zapobieganie społecznemu wykluczeniu (szczególnie Seniorów i osób z niepełnosprawnościami).

 

Czas realizacji Projektu

od 01.08.2019 r. do 31.07.2022 r.

Wartość Projektu

985 491,84 zł

Dofinansowanie

955 592,36 zł

Aktualne zapytania ofertowe