Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

HR Biznes Partner

O kierunku

HR biznes partner

      Partner merytoryczny studiów
HR biznes partner to zawód przyszłości. W Polsce obecny dopiero od około 2005 roku w dużych firmach, wdrażany coraz częściej w rosnącej ilości mniejszych firm. Idea HR BP pochodzi od Dave Ulricha a źródłem jej powstania były obserwacje potrzeb biznesu. W świecie globalizacji, dywersyfikacji działań, zwiększającej się ilości jednostek i zadań którymi muszą radzić sobie pracownicy i zarządzający w firmach, HR biznes partner ma za zadanie wspierać ogólną strategię biznesu w zakresie HR. Jest on więc partnerem biznesowym, ekspertem HR, agentem zmiany, mentorem i rzecznikiem pracowników. Jest osobą od której oczekuje się facylitacji procesów mających miejsce na styku kilku obszarów w organizacji. Oprócz swoich głównych kompetencji biznesowych  musi on posiadać  wysoki poziom umiejętności  ineterpersonalnych oraz wspierających jego rolę w organizacji.

Studia Humanitas HR Biznes Partner pozwalają uzyskać kompetencje potrzebne do wykonywania zadań HR Biznes Partnera w organizacjach funkcjonujących na dzisiejszym dynamicznym ponadnarodowym rynku.

Cel studiów:

Celem studiów jest rozwijanie kompetencji słuchaczy w 3 obszarach kompetencji związanych z funkcjonowaniem HR Biznes Partnera w organizacji. Są to kompetencje  bezpośrednio związane z rolą HR BP, kompetencje obszaru ZZL konieczne dla efektywnej pracy HR BP oraz kompetencje menagerskie i liderskie których posiadanie ułatwia nawiązywanie kontaktu z głównymi klientami HR BP jakimi są liderzy organizacji.

Adresaci studiów:

Zapraszamy osoby pracujące w działach HR zamierzające objąć funkcję HR biznes partnera, osoby planujące zmienić pracę i objąć to stanowisko, rozpoczynające pracę na podobnych stanowiskach, osoby wdrażające funkcję HR biznes partnera od początku w swojej firmie, pracowników działów personalnych zainteresowanych tematyką HR, liderów zespołów i właścicieli i menagerów firm rozważających rozwój zespołów i organizacji.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę prowadzących stanowią praktycy, trenerzy umiejętności psychospołecznych, certyfikowani coachowie, praktycy biznesu.

Wśród kadry m.in.:

Bartosz Płazak

Ekonomista - Akademia Ekonomiczna Katowice, studia podyplomowe z zakresu psychologii społecznej, szkoła trenerów.
Trener umiejętności psychospołecznych, rekomendacje trenerskie  I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W latach 2007-2016 koordynował merytorycznie projekty szkół trenerskich o różnych profilach (biznes, rozwój, EFS, uczelnie). Od 2007 roku pracuje jako trener i konsultant. Jest autorem projektów studiów podyplomowych, rozbudowanych projektów rozwojowych dla biznesu, outdoorowych imprez edukacyjnych i otwartych warsztatów pod żaglami. Specjalizuje się w szkoleniach kształtujących kompetencje społeczne, trenerskie, liderskie, handlowe oraz z obszaru efektywności osobistej. Prowadzi warsztaty edukacyjne, treningi interpersonalne, rozwojowe, spontaniczności i twórczości, superwizje pracy trenerskiej z grupami. Podejmuje działania dla biznesu, NGO, uczelni. Uczestnicy jego szkoleń to pracownicy i kadra zarządzająca firm produkcyjnych, handlowych, banków, trenerzy. Doświadczenie trenerskie – ponad 1100 dni.

Agnieszka Brongiel

Ekonomista - Akademia Ekonomiczna Katowice, studia podyplomowe z zakresu PR, Egzamin Kwalifikacyjny w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej - The Chartered Institute of Marketing: Professional Diploma in Marketing, Szkoła Trenerów, Szkoła Treningu Grupowego, Polska Szkoła Coachingu. Trener umiejętności psychospołecznych i coach, związana ze szkoleniami od 2002 roku. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przywództwa i zarządzania, w tematach dotyczących szeroko rozumianej komunikacji, budowania relacji i angażowania pracowników, wzmacniania efektywności osobistej oraz świadomości roli liderów. Jest pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym przedsięwzięć rozwojowych. Prowadzi zajęcia na wybranych uczelniach wyższych i studiach podyplomowych.

Agata Brzóska

Absolwentka Filologii Romańskiej - Uniwersytetu Śląskiego, szkoły trenerów LAB, Arteterapii, Akademii Profesjonalnego Coachingu. Trenerka, arteterapeutka, coach. Obecnie  w trakcie procedury rekomendacyjnej PTP, w trakcie procedury akredytacyjnej ICF. Instruktorka teatralna. Współprowadzi warsztaty Holistycznej Szkoły Trenerów. We współpracy z Fundacją Rozwiń Skrzydła tworzy i prowadzi cykliczne spotkania Teatru Improwizacji „Improvokacja” w Katowicach, warsztaty coachingu prowokatywnego iventy rozwojowe i wyjazdy integracyjne. Jest organizatorką warsztatów pod żaglami i wydarzeń o charakterze artystycznym (autorski program „Psychofreski” 2012-2017). Pracuje jako trener wewnętrzny w dużej międzynarodowej firmie (szkolenia liderskie, z zakresu obsługi klienta obcojęzycznego, autoprezentacji, komunikacji międzykulturowej, szkolenia wprowadzające, szkolenia techniczne z zakresu IT w języku francuskim, i angielskim, rekrutacje) wcześniej na stanowiskach problem managera, Business value managera, treaning and development specialist.

Arkadiusz Klimczak

doświadczony trener biznesu i umiejętności psychospołecznych (ponad 3000 godz. pracy trenerskiej), coach, konsultant HR. Od 10 lat związany z 3. największym bankiem w Polsce. Jako niezależny konsultant wspiera sektor biznesowy w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Kierował nowatorskim programem rozwoju kadry menedżerskiej jednej z największych grup kapitałowych z branży finansowej w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami szkoleniowymi, w codziennym wspieraniu menedżerów, we wdrażaniu i optymalizacji narzędzi HR. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności osobistych, menedżerskich, sprzedażowych, HRM, w zarządzaniu zaangażowaniem, w szkoleniu trenerów. Obecnie pracuje jako HR biznes Partner. Posiada licencję trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ukończył programy coachingowe CoachWise Essentials i Equipped z akredytacją International Coach Federation na poziomie ACC. Posiada akredytację do posługiwania się metodą Insights Discovery oraz jest certyfikowanym facylitatorem metody Process Iceberg a także certyfikowanym asesorem AC/DC. Ukończył antropologię kulturową i etnologię na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Program

Program studiów:

I HR Biznes Partner kluczowe kompetencje

 • Komunikacja i umiejętności interpersonalne
 • HR Biznes Partner rola i zadania w organizacji
 • Praca z ludźmi: moderacja, facylitacja, mediacja. Prowadzenie zebrań i sesji problemowych
 • Zarządzanie zmianą, rozwiązywanie konfliktów, inteligencja emocjonalna
 • Zarządzanie projektami

II Ludzie i rozwój

 • Rekrutacja pracowników i budowanie zespołów. On-boarding pracowników
 • Zarządzanie talentami, sukcesja w organizacji
 • Ocena potencjału pracowników. Projektowanie ścieżek karier
 • Techniki badania potrzeb i potencjału pracowników, HPI
 • Modele kompetencyjne. Opisy stanowisk pracy
 • Narzędzia rozwoju pracowników, ocena projektów rozwojowych
 • Kultura organizacji i zarządzanie wiekiem, zwolnienia i outplacement
 • Prawo pracy

III Organizacja i strategia. Rozumienie biznesu

 • Zarządzane strategiczne biznesem  z wykorzystaniem funkcji HR BP
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania zespołem.  Caochingowy styl zarządzania
 • Employer branding. Społeczna odpowiedzialność biznesu


Czas trwania studiów
:
2 semestry, 170 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (poniedziałek), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30 - 20.30.
Dodatkowo dwa - trzy zjazdy weekendowe w semestrze.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl     

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 475 zł 1 900 zł 3 800 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
332,50 zł 1 330 zł 2 660 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (600 zł mniej do 5 lipca 2019 r.) 400 zł  1 600 zł 3 200 zł