Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Genialny umysł w każdym wieku

Genialny umysł w każdym wieku to szereg projektów realizowanych przez Uniwersytet Międzypokoleniowy Wyższej Szkoły Humanitas przy współpracy z wybranymi gminami woj. śląskiego. Każdy z projektów jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Projekty mają na celu opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz programowania i technik pamięciowych, a także umiejętności uczenia się i kreatywności dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych, a wybrane dodatkowo dla seniorów.

Dzięki działaniom w projektach Genialny umysł w każdym wieku Gminy, które zdecydowały się na ich realizację umożliwiają swoim mieszkańcom rozwijanie kluczowych kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

 

Projekt w Gminach Będzin i Mysłowice >>

Projekt w Gminach Bytom i Piekary Śląskie

oraz Kalety, Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Radzionków, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Tworóg, Zbrosławice >>

Projekt w Gminach Godów i Krzyżanowice >>

Projekt w Gminie Jaworzno >>

Projekt w Gminach Poręba i Siewierz >>