Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Lista osób zakwalifikowanych na studia dofinansowane w I naborze

Jeśli Twój numer kandydata znalazł się na liście osób zakwalifikowanych na studia zapraszamy do punktu rekrutacyjnego do 14 dni w celu podpisania umowy finansowej oraz dostarczenia dokumentów niezbędnych do sfinalizowania całego procesu rekrutacji.

1.    97448
2.    98683
3.    97539
4.    91533
5.    95238
6.    97500
7.    98449
8.    98345
9.    97773
10.    97760
11.    98995
12.    98007
13.    89362
14.    88023
15.    67795
16.    90662
17.    89323
18.    97487
19.    98943
20.    97201
21.    96681
22.    87256
23.    92963
24.    93782
25.    99034
26.    89895
27.    95472
28.    92924
29.    95407
30.    68419
31.    94263
32.    86047
33.    98982
34.    98046
35.    94822
36.    87984
37.    89102
38.    94796
39.    96499
40.    98618
41.    99294
42.    99385
43.    99398
44.    93002
45.    99177
46.    98020
47.    97422
48.    87945
49.    69329
50.    64909
51.    92352
53.    74893
54.    88751
55.    90623
56.    98891
57.    98969
58.    97006
59.    95147
60.    96746
61.    99203
62.    99281
63.    98176
64.    95290
65.    99008
66.    72371
67.    94783
68.    95654
69.    96629
70.    97916
71.    97890
72.    97877
73.    97864
74.    97903
75.    97669
76.    98150
77.    98228
78.    98475
79.    93457
80.    97981
81.    93405
82.    99723
83.    98761
84.    99567