Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Konstytucja dla nauki - Informacje ogólne

1 października 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana konstytucją dla nauki. Zachecamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami i dokumentami. 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Broszura informacyjna "Reforma szkolnictwa wyższego i nauki"