Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Bezpieczeństwo Imprez Masowych

wraz z

Komendą Miejską Policji w Sosnowcu
Urzędem Miejskim w Sosnowcu

serdecznie zapraszają na Konferencję pt.:

,,Bezpieczeństwo imprez masowych”

 

Termin: 05.04.2018 r. (czwartek)
Miejsce: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, ul. J. Kilińskiego 43.
Język konferencji: polski

Konferencja zatytułowana: ,,Bezpieczeństwo imprez masowych” adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: funkcjonariuszy Policji zajmujących się zabezpieczaniem imprez masowych, służb ochrony biorących fizyczny udział w zabezpieczaniu imprez masowych, działaczy klubów sportowych, pracowników klubów sportowych zajmujących się organizacją meczy piłkarskich, pracowników wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, prawników; naukowców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pracowników instytucji publicznych, pracowników organizacji pozarządowych, studentów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji. Konferencja służyć będzie upowszechnianiu nauki, transferowi wiedzy, wymianie doświadczeń praktycznych.

Cel konferencji:

Głównym celem  konferencji jest ocena zagadnienia bezpieczeństwa imprez masowych,  a także analiza dotychczasowych uregulowań prawnych w tym zakresie. Temat ten jest niezwykle ważny, ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom oraz utrzymanie porządku publicznego podczas imprez masowych jest jednym z najważniejszych zadań stawianych przed organami administracji publicznej i Policji. Zagadnienie to jest szczególnie istotne z punktu widzenia obywatela, gdyż poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. W Polsce od lat zmagamy się z różnymi przejawami agresji, w tym powracający problem chuligaństwa stadionowego. Uczestnicy konferencji będą dyskutować nad ograniczeniem tych negatywnych zjawisk, a także wypracują odpowiednie kroki, jakie powinny być podjęte w celu zapobiegnięcia negatywnym skutkom imprez masowych

Celem konferencji będzie również skonfrontowanie się z różnymi problemami, a w tym w szczególności z problemami natury prawnej, które towarzyszą organizacjom imprez masowych. Podjęte zostaną rozważania na temat tego, jak prawidłowo planować i organizować zabezpieczenia meczy piłkarskich, aby nie dochodziło do zakłóceń ich przebiegu, jak również po ich zakończeniu.

Obszar tematyczny:

Zaangażowanie sił policyjnych ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa imprez masowych, zwłaszcza tych o charakterze sportowym. Policja szczególną uwagę przywiązuje do zabezpieczenia meczów piłki nożnej. Niestety, to właśnie kibice piłkarscy generują najwięcej negatywnych zachowań w postaci pobić, bójek, rozbojów oraz czynnych napaści na funkcjonariuszy publicznych, spośród wszystkich innych kibiców skupionych wokół różnorodnych dyscyplin sportowych. Nie ma takiej drugiej dyscypliny sportu, która by wywoływała wśród kibiców tak olbrzymie emocje, nie tylko na stadionie w trakcie trwania widowiska, ale i poza nim jeszcze na długo przed jego rozpoczęciem, czy po zakończeniu. W odniesieniu do szczególnej grupy, jaką stanowią chuligani stadionowi nierzadko dochodzi do zbiorowych zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Znane są też przypadki zagrożeń, do jakich dochodziło podczas meczów hokeja na lodzie lub ligi żużlowej, jednak niezwykle rzadko przenosiły się one poza stadion.  W ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych skodyfikowano szereg zachowań, które w sposób dość jednoznaczny wskazują na odpowiedzialność  zarówno organizatora, jak i służb porządkowych za bezpieczeństwo organizowanych imprez masowych. Na styku działania tych instytucji istnieje potrzeba ciągłego doskonalenia procedur i form współpracy w związku z organizacją bezpiecznych imprez sportowych. Bardzo ważnym jest również wpływanie na kibiców sportowych, co do zachowań zgodnych z prawem i kulturą kibicowania. Ponadto uczestnicy konferencji wypracują wybrane rozwiązania organizacyjne w zakresie imprez masowych, w tym wpływ infrastruktury obiektów sportowych na bezpieczeństwo imprez sportowych.

Program konferencji zostanie udostępniony wkrótce

 Komitet Organizacyjny:

  • prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka - WSH,
  • Insp. mgr Dominik Łączyk - KMP Sosnowiec
  • mgr Wacław Kubies - WSH
  • asp. Mariusz Łabędzki - KMP Sosnowiec

Ważne terminy:

05.04.2018 r. godz. 9.30 rejestracja uczestników

05.04.2018 r. godz. 10.00 rozpoczęcie konferencji

Zgłoszenia:

Udział w konferencji jest bezpłatny i obejmuje:
- materiały konferencyjne
- przerwę kawową.

Patronat honorowy: