Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Kuratorium Oświaty 2018 - doskonalenie nauczycieli

Wyższa Szkoła Humanitas, ma przyjemność realizować bezpłatne szkolenia otwarte dla nauczycieli finansowane ze środków Śląskiego Kuratora Oświaty przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w roku 2018.

Szkolenia z trzech zakresów tematycznych, będą realizowane w okresie IX - XI 2018 r., dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach zlokalizowanych w pięciu obszarach terytorialnych, zgodnie z wykazam zamieszczonym w poniższej tabeli:

 

Miejsca realizacji szkoleń

 • BIELSKO-BIAŁA, ul. Komorowicka 13 (siedziba SP nr 10)
 • BYTOM, ul. Strażacka 2 (siedziba SP nr 3)
 • CZĘSTOCHOWA, ul. Kasztanowa 7/9 (siedziba SP nr 36)
 • JANKOWICE, ul. Równoległa 5 (siedziba SP nr 5)
 • KRZYŻANOWICE, ul. Łąkowa 12 (siedziba SP im. G. Morcinka)
 • SOSNOWIEC, ul. Kilińskiego 43 (siedziba WSH)
 • ZABRZE, pl. Traugutta 1 (siedziba ZSE-U)
 • ZAWIERCIE, ul. Piłsudskiego 117 (siedziba SP nr 9)
 • ŻYWIEC, ul. Dworcowa 26 (siedziba SP nr 9)

UWAGA!

SZKOLENIE dot. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dniach 28 i 29 listopada zostało odwołane. 

Uczestnicy poszczególnych szkoleń/grup szkoleniowych otrzymają szczegółowe informacje drogą mailową, najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia, w którym udział został im potwierdzony zgodnie z Regulaminem.

Osoby chcące wziąć udział w jednym ze szkoleń wskazanych powyżej muszą:

 1. zajmować stanowisko nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967).
 2. zapoznać się z treścią Regulaminu Rekrutacji na szkolenia dostępną TUTAJ,
 3. dokonać rejestracji elektronicznej za pomocą formularza online zgodnie z interesującą go tematyką szkolenia, obszarem terytorialnym, w którym zlokalizowana jest zatrudniająca go placówka oraz wybranym terminem szkolenia,
 4. dysponować aktualnym na dzień dokonania zgłoszenia online, podpisanym przez dyrektora placówki, zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Uwaga! Dyrektorzy placówek chcący wziąć udział w szkoleniu muszą dysponować zaświadczeniem wydanym przez Organ Prowadzący!

Zgłoś się już dzisiaj - liczba miejsc ograniczona!
O przyjęciu na listę uczestników/listę rezerwową decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Awans zawodowy nauczycieli a efekty kształcenia

w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły

szkolenie dla 1 grupy = 10 godz. dyd. (2 spotkania x 5 godz. dyd.)
zajęcia w godz.: dni robocze 15.30 - 19.35; soboty 9.00 - 13.05
Liczba miejsc szkoleniowych: 75
Program szkolenia
Formularz Zgłoszenia Online

Terminy zakończenia rekrutacji:
Grupa nr 1 OSTATNIE MIEJSCA
Grupa nr 2 GRUPA ZAMKNIĘTA
Grupa nr 3 GRUPA ZAMKNIĘTA

Jak promować kształcenie zawodowe?

Skuteczne techniki promocji szkół kształcących w zawodach

Uwaga: udział w szkoleniu mogą zgłaszać wyłącznie nauczyciele ponadpodstawowych szkół zawodowych!

szkolenie dla jednej grupy = 10 godz. dyd. (2 spotkania x 5 godz. dyd.)
zajęcia w godz.: dni robocze 15.30 - 19.35; soboty 9.00 - 13.05
Liczba miejsc szkoleniowych: 250
Program szkolenia
Formularz Zgłoszenia Online

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w przedszkolu/szkole/placówce

szkolenie dla jednej grupy = 15 godz. dyd. (3 spotkania x 5 godz. dyd.)
zajęcia w godz.: dni robocze 15.30 - 19.35; soboty 9.00 - 13.05
Liczba miejsc szkoleniowych: 250
Program szkolenia
Formularz Zgłoszenia Online

Informacja nt. dostępności miejsc szkoleniowych:
Grupa 1 ZAMKNIĘTA
Grupa 2 ZAMKNIĘTA
Grupa 3 OSTATNIE MIEJSCA
Grupa 4 OSTATNIE MIEJSCA
Grupa 5 ZAMKNIĘTA
Grupa 6 ZAMKNIĘTA
Grupa 7 ZAMKNIĘTA
Grupa 8 ZAMKNIĘTA
Gupa 9 BRAK MIEJSC
Grupa 10 BRAK MIEJSC

Więcej informacji:

Dział Szkoleń WSH - Magdalena Sobas
tel.: 032 363 12 03 lub 660 719 093 (godz. 7.30 - 15.00)
e-mail: szkolenia@humanitas.edu.pl