Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Mata edukacyjna Humanitas

Mata edukacyjna Humanitas to fantastyczna pomoc dydaktyczna z szerokim zastosowaniem głównie w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz diagnozie ew. zaburzeń rozwoju. Mata edukacyjna proponowana przez Wyższą Szkołę Humanitas ma swoje korzenie w dofinansowanych z funduszy europejskich - w ramach programu Polska Cyfrowa - projektach edukacyjnych pt. Eksperci Programowania. Narzędzie zostało pozytywnie zwalidowane w ramach tych projektów, w których z matą pracowało 800 nauczycieli i ponad 11 000 uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Szczególnie wspierającymi nas metodycznie w rozwoju tego narzędzia są eksperci i kreatywni nauczyciele, którzy wzięli udział w wymienionych projektach. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pani mgr Beaty Rutkowskiej, dzięki której powstało wiele interesujących opracowań, m. in. również treści zawarte na tej stronie.

                 

Praca z matą edukacyjną Humanitas pozwala nauczycielowi na:

 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym,
 • rozwijanie w dzieciach umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 • zapewnienie uczniom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,
  aktywności i samodzielności,
 • kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci związanych z porozumiewaniem się z dorosłymi, zgodnego funkcjonowania w zabawie,
 • wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
 • rozwijanie u dzieci umiejętności pracy w grupie oraz tworzenia projektów własnych,
 • rozwijanie myślenia komputacyjnego uczniów przy użyciu alternatywnych metod - programowanie na macie.

 

W dobie szczególnej dbałości o rozwój kompetencji kluczowych uczniów, celem ich adaptacji do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy, można śmiało stwierdzić, że zajęcia przeprowadzane przy wykorzystaniu maty edukacyjnej Humanitas, już od najmłodszych lat wspierają rozwój tych kompetencji. Mata ma jeszcze jedną, bardzo ważną cechę: jest narzędziem, które pozwala na błąd!  Tak! Mata pozwala dziecku uczyć się na błędach!

Dziecko:

 • poszukując rozwiązania - popełnia błędy,
 • testując rozwiązanie -  odnajduje je i koryguje,
 • i dzięki temu uczy się doświadczając, samo buduje swoją wiedzę w sposób harmonijny – krok po kroku.

Czym mata edukacyjna Humanitas różni się, od innych tego typu narzędzi
dostępnych na rynku?

 • posiada rozmiar (206x215cm) pozwalający, na swobodne poruszanie się dzieci po poszczególnych polach
  (pojedyncze pole ma wymiar 20x20cm) – zatem zajęcia
  prowadzone przy jej pomocy są również
  zajęciami ruchowymi, zbliżonymi do zabawy,
 • jest wykonana z materiału pozwalającego
  na bezproblemowe czyszczenie,
 • grafika kafli edukacyjnych została zaprojektowana
  z wielką dbałością o szczegóły
  i estetykę poszczególnych obrazów,
 • kafle o wielkości 20x20cm są sztywne,
  ręcznie klejone i bardzo trwałe,
 • 351 kafli edukacyjnych służących do pracy z matą podzielonych zostało na 18 zestawów tematycznych, zawierających od 9 do 40 kafli - adekwatnie do poszczególnych obszarów edukacji (m. in. matematyczna, przyrodnicza, muzyczna, społeczna, informatyczna), zatem placówki mogą nabywać tylko te zestawy i takie ilości kafli, na których zamierzają pracować z dziećmi, ponadto mogą to robić w wygodnych dla siebie odstępach czasowych i w ten sposób rozłożyć koszty. W trakcie bieżącej pracy edukacyjnej w oparciu o matę powstają nowe kafle edukacyjne, które niebawem poszerzą zawartość dostępnych zestawów. Powstają również zupełnie nowe zestawy tematyczne,
 • w zestawie z matą nasi Klienci otrzymują scenariusz 45-minutowej lekcji pt. Zakodowana droga wraz z zestawem starowym 27 kafli edukacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w oparciu o ten scenariusz oraz stwarzających możliwości ich wykorzystania w innych ćwiczeniach np. z zakresu omawiania struktury rodziny, trudności ortograficznych, czy podstawowych warstw lasu – jego fauny i flory itp. itd.

                                  

45-minutowe ćwiczenie ZAKODOWANA DROGA

Umiejętności uczniów, jakich dotyczy:

 • kodowanie i rozkodowywanie,
 • budowanie algorytmów,
 • praca według instrukcji,
 • liczenie,
 • budowanie kodu z użyciem powtórzeń (sekwencji) – optymalizacja kodu – bez wprowadzania pojęć,
 • tworzenie własnego kodu z wykorzystaniem określonych symboli.

Dodatkowo:

 • liczenie,
 • używanie linijki,
 • odmierzanie

Obszary, które rozwija u uczniów:

 • logicznego myślenia,
 • kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • poszukiwania,
 • analizy i wnioskowania,
 • komunikowania się,
 • współpracy,
 • wykorzystywania narzędzi matematycznych w życiu codziennym.

           

Rozwija kompetencje kluczowe ucznia, poprzez równoczesne:

 • dostarczenie uczniom wiadomości objętych podstawą programową,
 • rozwijanie zarówno samodzielności, jak i umiejętności społecznych, pracy w grupie, itp.,
 • rozwijanie myślenia komputacyjnego, myślenia logicznego,

a wszystko to w trakcie atrakcyjnych, zbliżonych do zabawy zajęć w ruchu.

 

Praca z matą edukacyjną Humanitas sprawdza się w każdej z poniższych edukacji:

Mata w edukacji matematycznej

ćwiczenia związane z:

 • dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem,
 • figurami geometrycznymi, symetrią, układem współrzędnych,
 • zbiorami i ułamkami,
 • czasem, wagą, odległością czy kalendarzem.

Na macie nauczyciel może również tworzyć zadania bardziej skomplikowane np.: układy równań, zadania związane z prędkością, czasem, ciągami.

           

           

Mata w edukacji polonistycznej

ćwiczenia związane z:

 • wprowadzaniem i utrwalaniem liter, głosek, sylab, części mowy,
 • ortografią czy gramatyką,
 • rozwijaniem słownictwa: budowanie zdań prostych i złożonych, tworzenie dłuższych form wypowiedzi, poznawanie synonimów czy antonimów, związków frazeologicznych, przysłów,
 • poezją i środkami artystycznymi w wierszu, rymami, rytmem.

         

Mata w edukacji przyrodniczej

ćwiczenia związane z:

 • porami roku, dobą, tygodniem,
 • roślinami np. drzewa liściaste i iglaste oraz ich liście, owoce, szyszki,
 • poszczególnymi ekosystemami (np. las, jezioro, łąka) – fauna i flora,
 • grzybami – jadalne i trujące,
 • ptakami – odlatujące na zimę/pozostające w kraju, będące pod ochroną, dzikie/domowe,
 • ssakami – dzikie/domowe/egzotyczne, pozostające pod ochroną,
 • kierunkami świata,
 • lateralizacją,
 • ekologią.

           

           

           

           

           

Mata w edukacji społecznej

ćwiczenia związane z:

 • poznawaniem zawodów,
 • omawianiem struktury rodziny,
 • poznawaniem zwyczajów,
 • opisywaniem i nazywaniem emocji,
 • szeroko rozumianym zagadnieniem bezpieczeństwa.

         

        

         

Mata w edukacji informatycznej

wprowadzanie trudnych pojęć edukacji informatycznej takich jak:

 • instrukcja,
 • kodowanie,
 • algorytm,
 • język programowania,
 • kompilator,
 • programista,
 • optymalizacja kodu,
 • funkcja warunkowa,
 • procedura,
 • sekwencja,

dzięki odpowiednim ćwiczeniom na macie odbywa się w sposób intuicyjny i dzięki temu jest dla dzieci łatwe i zrozumiałe.