Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Mata edukacyjna Humanitas

Mata edukacyjna Humanitas to kreatywna pomoc dydaktyczna:

 • do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
 • do edukacji wczesnoszkolnej - w aspekcie jednoczesnej nauki podstaw programowych powiązanej z nauką programowania/kodowania,
 • do pracy z uczniami klas młodszych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • do obserwacji ewentualnych zaburzeń rozwoju u dzieci i uczniów.

     

Mata edukacyjna proponowana przez Wyższą Szkołę Humanitas ma swoje korzenie w projektach edukacyjnych pt. Eksperci programowania, dofinansowanych z funduszy europejskich - w ramach programu Polska Cyfrowa.

Narzędzie zostało pozytywnie zwalidowane w ramach:

 • ww. projektów edukacyjnych, w których z matą pracowało 800 nauczycieli i ponad 11 000 uczniów edukacji wczesnoszkolnej,
 • zajęć rewalidacyjnych z grupami uczniów z autyzmem.

Praca z matą edukacyjną Humanitas pozwala nauczycielowi na:

 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym,
 • rozwijanie w dzieciach umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 • zapewnienie uczniom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,
  aktywności i samodzielności,
 • kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci związanych z porozumiewaniem się z dorosłymi, zgodnego funkcjonowania w zabawie,
 • wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
 • rozwijanie u dzieci umiejętności pracy w grupie oraz tworzenia projektów własnych,
 • rozwijanie myślenia komputacyjnego uczniów przy użyciu alternatywnych metod - programowanie na macie.

Czym mata edukacyjna Humanitas różni się, od innych tego typu narzędzi
dostępnych na rynku?

 • posiada rozmiar (206x215cm) pozwalający, na swobodne poruszanie się dzieci po poszczególnych polach (pojedyncze pole ma wymiar 20x20cm) – zatem zajęcia prowadzone przy jej pomocy są również zajęciami ruchowymi, zbliżonymi do zabawy,
 • jest wykonana z materiału pozwalającego na bezproblemowe czyszczenie,
 • grafika kafli edukacyjnych została zaprojektowana z wielką dbałością o szczegóły i estetykę poszczególnych obrazów,
 • kafle o wielkości 20x20cm są sztywne, ręcznie klejone i bardzo trwałe,
 • 702 kafle edukacyjne służących do pracy z matą, podzielone zostały na 37 zestawów tematycznych, zawierających od 3 do 46 kafli - adekwatnie do poszczególnych obszarów jej zastosowania. Placówki mogą nabywać zestawy kafli sukcesywnie oraz wyłącznie te przy pomocy których zamierzają pracować z dziećmi w wieku przedszkolnymi/uczniami klas młodszych ze spektrum autyzmu/uczniami klas I-III w aspekcie realizowania podstawy programowej/nauki programowania.

W zależności od przeznaczenia, proponujemy dwa różne ZESTAWY MATY:

 • do pracy z dziećmi przedszkolnymi oraz uczniami klas młodszych ze spektrum autyzmu: matę edukacyjną Humanitas w zestawie ze scenariuszem 60-minutowych zajęć zawierającym 4 przykładowe ćwiczenia z dziećmi/uczniami i zestawem 36 kafli edukacyjnych (zestaw PODSTAWOWY) niezbędnych do przeprowadzenia ćwiczeń zawartych w scenariuszu oraz innych w podobnych układach,

 

 • do realizacji zajęć edukacyjnych oraz z zakresu nauki promgramowania dla uczniów klas I-III:  matę edukacyjną Humanitas w zestawie ze scenariuszem 45-minutowej lekcji ZAKODOWANA DROGA i zestawem 27 kafli edukacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w oparciu o ten scenariusz oraz stwarzających możliwości ich wykorzystania w innych ćwiczeniach np. z zakresu omawiania struktury rodziny, trudności ortograficznych, czy podstawowych warstw lasu – jego fauny i flory itp. itd.