Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Arteterapia

O kierunku

kajros

Kierunek uzyskał rekomendację Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich "Kajros"

Arteterapia, czyli terapia przez sztukę to zjawisko od dawna znane. W niektórych krajach np. w Stanach Zjednoczonych arteterapeuta to osobny zawód do którego wykonywania wymagane jest profesjonalne przygotowanie. Odpowiednie kwalifikacje w pracy z ludźmi są niezmiernie ważne, zwłaszcza że są to nierzadko ludzie w kryzysie. Warsztat arteterapeuty polegający na łączenia różnych form sztuki w celu leczniczego oddziaływania wymaga odpowiedzialnego posługiwania się "narzędziami",w przeciwnym razie może zaszkodzić tym którym powinno się pomóc. 

 Cele:

 • Nabywanie i rozwijanie umiejętności i kompetencje z zakresu interdyscyplinarnej formy prowadzenia terapii, jaką jest arteterapia.
 • Zdobycie wiedzy w zakresie pedagogiki, psychologii, psychoterapii, wybranych subdyscyplin medycyny (np. psychiatrii, pediatrii, geriatrii), subdyscyplin pielęgniarstwa, pedagogiki i psychologii twórczości oraz nauk o sztuce.
 • Doświadczanie procesu twórczego i aktywności w pracy z różnymi mediami, grupami i tematami
 • Rozwijanie umiejętności zastosowania technik arteterapeutycznych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
 • Kształtowanie przydatności metod i technik arteterapeutycznych w pracy z ludźmi niepełnosprawnymi.
 • Wzmocnienie i rozwijanie własnego potencjału twórczego.
 • Wspieranie rozwoju osobistego poprzez działania twórcze w kontakcie ze sztuką.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawnia do ubiegania się o certyfikat arteterapeuty w jednym ze stowarzyszeń, do ubiegania się o praktyki, staże w placówkach klinicznych realizujących program arteterapii.​
Po otrzymaniu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Arteterapia słuchacz będzie przygotowany do prowadzenia diagnozy funkcjonowania podopiecznych oraz planowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje zarówno psychofizyczne jak i społeczne. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć z arteterapii w placówkach prowadzonych przez: służbę zdrowia, resort edukacji, samorządy, organizacje pozarządowe.

 Adresaci:

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii oraz wszystkich innych kierunków mające zainteresowania artystyczne.

Kadra dydaktyczna:

 

Kadrę dydaktyczną tworzą wysokiej klasy specjaliści m.in. wykładowcy:

dr hab. Wita Szulc
Regionalny Reprezentant ECArTE (European Consortium for Arts Therapies Education) w Polsce. Kierownik Zakładu Arteterapii i Edukacji Wczesnoszkolnej, i  pierwszego w Polsce kierunku studiów licencjackich i podyplomowych „Arteterapia”,  prowadziła (i nadal prowadzi) seminarium doktorskie Arteterapia”, uznane przez ECArTE. Najważniejsze publikacje książkowe: „Kulturoterapia”  Poznań 1988/1994, „Sztuka i terapia” Warszawa 1993, „Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji”. Lublin 2005, „Arteterapia – narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki” Warszawa 2011, „Kajros i arteterapia. Opowieść autobiograficzna” Warszawa 2013,„.Arteterapia oparta na wiedzy” Legnica 2014

dr Luiza Barańska-Grabara
Doktor nauk humanistycznych z zakresu historii sztuki, mgr wychowania muzycznego w klasie fortepianu

dr Danuta Krzywoń
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Zakładzie Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Jej zainteresowania koncentrują się wokół szeroko pojętej problematyki psychopedagogiki twórczości, edukacji twórczej, arteterapii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rewalidacji i terapii pedagogicznej, nowych form stymulacji mózgu-Play Attention, Fast Forword, metoda Tomatisa i Warnkego, integracji bilateralnej. 

dr Sabina Skałka-Gawlik
Doktor nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa, od 1990 do teraz: współpraca z Polskim Radiem w Katowicach, organizacja zajęć dla uczestników kampusów dziennikarskich organizowanych przez Instytucję Kultury Katowice Miasto Ogrodów, współpraca z krakowską Piwnica pod Baranami.

mgr Tomasz Kuta
Arteterapeuta, psycholog, pedagog, logopeda. Rzecznik medialny Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich "Kajros". Od 12 lat prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla dzieci i młodzieży. Jest autorem warsztatów arteterapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem.

Program

Program:

 • Wstęp do arteterapii
 • Biblioterapia
 • Filmoterapia
 • Choreoterapia
 • Muzykoterapia
 • Teatroterapia
 • Terapia przez sztuki wizualne
 • Fototerapia
 • Drama
 • Pedagogika zabawy
 • Praca z ciałem
 • Warsztat kreatywności
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Wybrane  zagadnienia z anatomii i fizjologii
 • Podstawowe zagadnienia psychopedagogiki twórczości
 • Podstawy psychologii rozwojowej i osobowości
 • Elementy psychopatologii
 • Elementy psychoterapii
 • Podstawowe zagadnienia psychologii społecznej
 • Metodyka pracy w arteterapii
 • Diagnoza w arteterapii
 • Etyka w pracy terapeutycznej
 • Metodologia badań w arteterapii
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa
 • Elementy historii sztuki
 • Projekt arteterapeutyczny

Czas trwania studiów

 • 3 semestry
 • 360 godzin

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są maksymalnie dwa razy w tygodniu (środy i czwartki) w godzinach 16.30 - 20.30
oraz dodatkowo w zależności od naboru: 
zimowy - w jednym tygodniu ferii zimowych (od około godz. 8.00 do 16.30); 
wiosenny- w pierwszym tygodniu wakacji lub w pierwszym tygodniu lipca (od około godz. 8.00 do 16.30).

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

tel.:
32 363-12-06
fax.:
32 363-12-07
e-mail:
malgorzata.jamroz@humanitas.edu.pl
Pokój:
009 (parter)

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

 

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

W roku akademickim 2019/2020 kierunek realizowany jest w ramach projektu "Partnerstwo dla wiedzy".

Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 562,50 zł 2 250 zł 4 500 zł
Cena dla uczestników projektu "Partnerstwo dla wiedzy" 437,50 zł 1 750 zł 3 500 zł