Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu

O kierunku

Szkoła powinna być dla uczniów miejscem twórczym, pełnym radości, zabawy i pasji. Problem w tym, że przyzwyczajenia i system, który od lat się nie zmienia powoduje, że kreatywność uczniów często nie jest doceniana. Studia Podyplomowe Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu pozwolą przybliżyć rozwiązanie powyższej kwestii, zapoznając słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami neurodydaktyki. Uczestnicy będą potrafili przenieść wnioski płynące z neuronauk na codzienną praktykę edukacyjną.

Neurodydaktyka pomoże odpowiedzieć na wiele pytań oraz wytyczyć kierunek koniecznych zmian w dzisiejszym systemie edukacji. Czy szkoła pomaga uczniowi prawidłowo rozwijać pracę mózgu ? Dlaczego uczniowie tracą motywacje do uczenia się? Czy potencjał ucznia jest w szkole wykorzystany i pomaga budować pozytywny wizerunek samego siebie? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych Państwa wątpliwości postaramy się odnaleźć dzięki pomocy naszych wykładowców, znawców z dziedziny neurobiologii, neurodydaktyki, tutoringu i mentoringu.

Cel studiów :

Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacji pozaszkolnych form nauki oraz w opiece nad dziećmi; zapoznanie się z wynikami najnowszych badań nad mózgiem; poznanie neurobiologicznych podstaw uczenia się (co wspiera a co hamuje proces uczenia się); zdobycie wiedzy na temat środowiska edukacyjnego, które wspiera proces uczenia się; stworzenie warunków umożliwiających pełne wykorzystania potencjału uczniów; podczas zajęć słuchacze zdobędą umiejętność stopniowego implementowania poznanej teorii do własnej praktyki dydaktycznej.

Adresaci:

Nauczyciele wszystkich typów szkół chcący zdobyć informacje na temat przebiegu procesu uczenia się, a także poznać zasady planowania zajęć w oparciu o zdobycze neuronauki, którzy dążą do doskonalenia swojego warsztatu pracy o nowe metody (m.in.tutoringu i mentoringu).

 

Program

 

Program:

 • Neurodydaktyka-podstawy
 • Neurometodyka-metody nauczania przyjazne mózgowi
 • Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania mózgu
 • Psychologia osiągnięć szkolnych uczniów z elementami psychologii poznawczej
 • Trening kreatywności
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Terapia biofeedback
 • Procesy pamięciowe a różnorodność i zmiana
 • Wykorzystanie materiałów z internetu do realizacji celów z podstawy programowej
 • Rozwijanie kompetencji medialnej uczniów i nauczycieli
 • Edukacja spersonalizowana-założenia i metody
 • Metody coachingu w pracy pedagoga i tutora
 • Podstawy tutoringu i proces tutorski w edukacji
 • Podstawy mentoringu i proces mentorski w edukacji
 • Warsztat pracy tutora
 • Warsztat pracy mentora
 • Trening interpersonalny 

Czas trwania studiów
2 semestry, 180 godzin dydaktycznych

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu od około godz. 8.00 do 16.30) oraz dodatkowo w zależności od naboru: 
zimowy - jeden tydzień ferii zimowych (od poniedziałku do piątku, od około godz. 8.00 do 16.30); 
wiosenny- pierwszy tydzień wakacji (od poniedziałku do piątku, od około godz. 8.00 do 16.30).

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-35
e-mail: podyplomowekwalifikacyjne@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów

Cena regularna

425 zł

1 700 zł

3 400 zł

Absolwenci  i studenci Humanitas

(30% mniej)

297,50 zł

1 190 zł

2 380 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (1 000 zł mniej do 30 maja 2019 r.)

300 zł

 1 200 zł

2 400 zł