Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Prawo

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku


ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia jednolite magisterskie

   Studia na kierunku prawo w Wyższej Szkole Humanitas są idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą sprawnie poruszać się w obszarze przepisów prawnych, planują swoją przyszłość na sali sądowej lub po prostu zamierzają poszerzyć wiedzę z zakresu prawa, aby świadomie zarządzać przedsiębiorstwem, działem w firmie lub pracą własną.

   Warto podkreślić, że Humanitas – jako jedyna uczelnia niepubliczna w województwie śląskim –  prowadzi studia doktorskie o tej tematyce.

   Podczas zajęć nauczysz się sprawnie korzystać z kodeksów i innych baz aktów prawnych oraz właściwie je interpretować. Pokażemy Ci jak stosować prawo w praktyce oraz pomożemy wyćwiczyć sztukę mowy i argumentacji podczas praktycznych zajęć w sali symulacji rozpraw sądowych, która została otwarta na naszej uczelni w 2020 roku.

 

 

I miejsce w woj. śląskim i VIII miejsce w Polsce w rankingu Wydziałów Prawa Uczelni Niepublicznych opublikowanym przez „Rzeczpospolitą”

Wyższa Szkoła Humanitas zajęła I miejsce w województwie śląskim oraz VII miejsce w Polsce w Rankingu Wydziałów Prawa Uczelni Niepublicznych opublikowanym przez "Rzeczpospolitą".

 

I miejsce w woj. śląskim i V miejsce w Polsce w Rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”

Wyższa Szkoła Humanitas utrzymała 1. miejsce w woj. śląskim w Rankingu Wydziałów Prawa  Dziennika Gazety Prawnej. Wśród Uczelni Niepublicznych z całego kraju uczelnia zajęla 5. miejsce.

 

Z dumą pragniemy poinformować, iż Wyższa Szkoła Humanitas w kategorii uczelni niepublicznych zajęła 5. miejsce w Polsce. Informacja, którą właśnie otrzymaliśmy niezmiernie cieszy, bo oznacza awans o dwa miejsca w stosunku do poprzedniego roku. W tym roku możemy poszczycić się najwyższą lokatą wśród uczelni niepublicznych na terenie województwa śląskiego!

 

 

Kierunek z oceną pozytywną Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyróżniony za system zapewniania jakości kształcenia!

Dla kogo:

Prawo to kierunek dla osób interesujących się gospodarką, polityką, historią, życiem społecznym, problematyką przestępczości, funkcjonowaniem instytucji publicznych itp. Podczas studiów adepci nabywają umiejętność interpretowania i stosowania prawa, uczą się rozumieć jego zawiłości, przyswajają aspekty warsztatu pracy adwokata, prokuratora, sędziego, radcy prawnego, a także menadżera, który wykorzystuje prawo jako instrument zarządzania w przedsiębiorstwie.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci Prawa znajdą zatrudnienie:​

 • w wymiarze sprawiedliwości,
 • w organach administracji publicznej (urzędy miast, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, starostwa powiatowe),
 • w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych firmach,
 • w charakterze adwokata, radcy prawnego, sędziego, prokuratora, notariusza,
 • w charakterze menadżera przedsiębiorstwa.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Prawo karne
 • Prawo cywilne
 • Prawo administracyjne
 • Instytucje Unii Europejskiej
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Prawo handlowe
 • Historia prawa
 • Teoria i filozofia prawa
 • Postępowanie administracyjne

Szczegółowy opis przedmiotów dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Humanitas:

 • otrzyma przygotowanie prawnicze zgodne z europejskimi standardami;
 • wyposażony będzie w „klasyczną” wiedzę prawniczą dającą możliwość znalezienia zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwości (sądownictwo, prokuratura, adwokatura), notariacie, administracji państwowej i samorządowej, przy jednoczesnym wyposażeniu w szeroką wiedzę z dziedzin prawa regulujących działalność gospodarczą oraz w kwalifikacje z zakresu ekonomii i zarządzania;
 • będzie posiadał umiejętności w zakresie prawidłowego interpretowania i wyjaśniania osobom bez wykształcenia prawniczego przepisów obowiązującego prawa i orzecznictwa;
 • będzie przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Atuty kierunku

 • Studia według najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku prawo został przygotowany we współpracy z kancelariami prawnymi, instytucjami administracji publicznej, instytucjami wymiaru sprawiedliwości, organizacjami pozarządowymi.
 • Instytut Nauk Prawnych blisko współpracuje z Izbą Adwokacką w Katowicach, która uczestniczy w przygotowywaniu programów studiów prawniczych w WSH oraz realizuje wraz z uczelnią przedsięwzięcia naukowe, takie jak seminaria i wykłady otwarte poświęcone zagadnieniom praktyki stosowania prawa.
 • Możliwość odbycia studiów w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie, zaledwie w 3,5 roku!
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku prawo prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: adwokaci, radcy prawni, sędziowie, notariusze, menedżerowie firm.
 • Liczne, innowacyjne zajęcia fakultatywne uzupełniające program studiów! Oferujemy m.in. możliwość udziału w warsztatach z mediacji sądowych, psychologii sądowej, symulacji sali rozpraw, technik kryminalistycznych, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji.
 • Wysokie miejsce w rankingach! WSH zajęła V miejsce w Polsce w rankingu wydziałów prawa „Dziennika Gazety Prawnej” (2021).
 • WSH jest jedyną uczelnią w południowej Polsce, która posiada w swojej ofercie prestiżowe studia podyplomowe Master of Laws (LLM), adresowane w szczególności do adwokatów i radców prawnych, realizowane w partnerstwie strategicznym z Izbą Adwokacką w Katowicach.
 • Znani, wybitni wykładowcy! Studenci Prawa w WSH mogą uczestniczyć w wykładach gościnnych popularnych naukowców, takich jak prof. Andrzej Zoll, prof. Dariusz Rosati, prof. Jerzy Buzek, prof. Adam Bodnar, prof. Piotr Kruszyński.
 • Gotowość do aplikacji! Studia przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z instytucjami wymiaru sprawiedliwości, instytucjami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi.
 • Możliwość udziału w specjalistycznych kursach przygotowujących do aplikacji prawniczych, w tym aplikacji adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, prokuratorskiej i sędziowskiej.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów!

Opłaty

 


Prawo studia jednolite magisterskie

tryb niestacjonarny / stacjonarny 
CZESNE OD 300 ZŁ! 

Prawo w 3,5 roku!

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu magistra w 3,5 roku. W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 5 lat. Oferta WSH wynika z możliwości realizowania studiów w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów szybciej. Studia, które trwają 3,5 roku, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, pięcioletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia

Procedura przyjęcia na studia na podstawie doświadczenia zawodowego

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe informacje dot. PEU i wykaz dokumentów znajdziesz TUTAJ.

Działania WSH w obszarze PRAWO

Doktorat z prawa

Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, począwszy od lutego 2020 r., Wyższa Szkoła Humanitas uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne. Wyższa Szkoła Humanitas to pierwsza niepubliczna uczelnia w województwie śląskim i 7. w Polsce z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora nauk prawnych. Tutaj możecie Państwo dowiedzieć się wszystkiego nt. prowadzonego przez WSH seminarium doktorskiego >>

Studia podyplomowe z zakresu prawa i administracji
 • 10 kierunków
 • 96 grup
 • 2 544 absolwentów

Wszystkie kierunki studiów podyplomowych z zakresu Prawa i Administracji proponowane przez WSH zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca. Udział w wielu z nich dofinansowany jest w 50% w ramach projektu "Partnerstwo dla wiedzy". Studia skierowane są głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków związanych z prawem i administracją oraz do pozostałych zainteresowanych osób, pragnących pogębiać swoją wiedzę, czy też podnosić kwalifikacje zawodowe. W celu zapoznania się z pełną ofertą studiów, zapraszamy do odwiedzenia dedykowanej im podstrony www.

Konkurs o Nagrodę "Złotej Temidy"

W obliczu konieczności propagowania działań oraz postaw prawników ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, Wyższa Szkoła Humanitas oraz Fundacja Humanitas w roku 2020 rozpoczęły organizację Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”. W skład Wysokiej Kapituły wchodzą znakomitości w dziedzinie prawa.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Konkursu >>

Ochrona dziedzictwa narodowego
 • 4 konferencje
 • 90 prelegentów
 • 320 uczestników

Cykl konferencji „Ochrona dziedzictwa narodowego” to interdyscyplinarna inicjatywa naukowo-kulturalna, której celem jest krzewienie idei ochrony dziedzictwa narodowego. Wydarzenia te adresowane są do szerokiego grona odbiorców, w tym prawników, muzealników, archeologów, historyków i historyków sztuki, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pracowników instytucji publicznych, pracowników organizacji pozarządowych oraz studentów. Zapraszamy do odwiedzenia strony poświęconej konferencjom zrealizowanym w ramach tego cyklu.

Stosowanie prawa w praktyce
 • 4 wydarzenia
 • 30 prelegentów
 • 130 uczestników

"Stosowanie prawa w praktyce" to szereg wydarzeń naukowych, realizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas, we współpracy ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes" oraz Kołem Naukowym Studentów i Absolwentów Prawa WSH "Prawo w praktyce". Seria wydarzeń została zapoczątkowana w 2014 roku. W jej ramach odbyły się cztery spotkania, niebawem zaprosimy Państwa na kolejne. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tematycznymi dotychczasowych wydarzeń.

Koło Naukowe Studentów Prawa WSH

Koło Naukowe Studentów i Absolwentów Prawa Wyższej Szkoły Humanitas "Prawo w praktyce" powstało dnia 30 marca 2013 r. Opiekunem naukowym Koła jest Pani dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH. W ramach koła działa pięć sekcji:

 • prawa konstytucyjnego
 • prawa i postępowania karnego
 • prawa i postępowania cywilnego
 • prawa i postępowania administracyjnego
 • ochrony dziedzictwa narodowego

Członkowie Koła angażują się m. in. w organizowanie i współorganizowanie spotkań naukowych i dyskusyjnych oraz krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Biorą udział w rozprawach sądowych, wyjazdach na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, itp. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami działalności Koła >>

Współpraca z otoczeniem naukowym i społeczno-gospodarczym

Instytut Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas na bieżąco podejmuje współpracę ze stowarzyszeniami o charakterze naukowym. Wspólnie podejmowane są inicjatywy takie jak np. organizacja konferencji i seminariów naukowych, w trakcie których następuje wymiana poglądów i stanowisk w sprawach istotnych z punktu widzenia rozwoju naukowego jego uczestników i poszerzenia wiedzy z danego obszaru.

Owocem jw. jest m. in. ścisła współpraca Instytutu z powstałym w 2017 roku w Sosnowcu, Oddziałem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes". Władze Oddziału Stowarzyszenia, co kwartał organizują w Wyższej Szkole Humanitas seminaria naukowe, w których absolwenci i studenci kierunku Prawo WSH mają możliwość uczestniczenia, zarówno w roli słuchaczy, jak i prelegentów oraz aktywnych uczestników dyskusji.

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Kierunek Prawo

Studia jednolite magisterskie (forma stacjonarna i niestacjonarna)

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia wymagane jest przede wszystkim świadectwo dojrzałości.  Kandydaci na studia na kierunku Prawo będą przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym (odrębnie dla stacjonarnej i niestacjonarnej formy studiów) po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości. Limit miejsc w przypadku formy stacjonarnej wynosi 160 miejsc a niestacjonarnej: 140.

Każdemu kandydatowi, który spełni kryteria formalne przyznane zostaną punkty za uzyskane wyniki na świadectwie maturalnym z przedmiotów: język polski i historia zgodnie z przelicznikiem w tabeli.

Kandydaci, którzy otrzymają niższą niż 90 liczbę punktów kierowani będą na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzać będzie dyrektor Instytutu Nauk Prawnych.

Wyższa Szkoła Humanitas oczekuje od kandydatów kompetencji cyfrowych na podstawowym poziomie uzyskanym w toku kształcenia ustawicznego, zgodnych ze standardem DIGCOMP określonym w Polsce. Kompetencje cyfrowe wchodzą w skład kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku.

Zalicza się do nich następujące umiejętności:

 • przetwarzanie informacji (wyszukiwanie, ocena, przechowywanie),
 • komunikacja (wchodzenie w cyfrowe interakcje, dzielenie się informacjami, znajomość netykiety i umiejętność zarządzania cyfrową tożsamością),
 • tworzenie cyfrowej informacji, w tym umiejętność programowania i znajomość zagadnień praw autorskich,
 • zachowanie bezpieczeństwa (ochrona cyfrowych urządzeń, ochrona danych cyfrowych, ochrona własnej tożsamości, ochrona zdrowia i środowiska),
 • rozwiązywanie problemów (rozwiązywanie problemów technicznych, identyfikowanie sytuacji, w których technologia może pomóc, bycie kreatywnym z użyciem technologii, identyfikowanie luk w zakresie kompetencji).

Powyższe kompetencje cyfrowe pokrywają się z pięcioma obszarami kompetencji ramy DIGCOMP v1.0 – Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów, w ramach funkcjonującego laboratorium ECDL przy WSH.

Certyfikacja umiejętności komputerowych posiada charakter powszechny i jest zgodny z europejskim standardem. Dzięki wdrożeniu powyższego standardu studenci WSH mają możliwość w ramach odbytych zajęć z ITC przystąpić do ścieżki certyfikacji ECDL. Warunkiem koniecznym jest również, aby sprawdzanie e-umiejętności odbywało się niezależnie od producentów sprzętu czy oprogramowania komputerowego. Wdrożona certyfikacja umiejętności komputerowych jest niezależna od kraju, w którym jest prowadzona i jednolita we wszystkich krajach, w których jest dostępna. ECDL spełnia wszystkie powyższe wymogi. Certyfikat ECDL jest na bieżąco aktualizowany, uwzględniając zmiany zachodzące w świecie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Wyższa Szkoła Humanitas posiada synchroniczne (ClickMeeting) i asynchroniczne (LMS Moodle) systemy do zdalnego nauczania, które wymagają do swojego działania tylko przeglądarki internetowej, w związku z czym wymagania sprzętowe dla kandydatów są minimalne. Wystarczy urządzenie wyposażone w przeglądarkę, może to być: smartfon, tablet jak i komputer z dowolnym systemem operacyjnym. Uczelnia zapewnia dostęp do sprzętu ITC na terenie uczelni w pracowniach komputerowych jaki w czytelni biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas. W szczególnych przypadkach Uczelnia dysponuje pulą komputerów przenośnych jak i tabletów, które może wypożyczyć studentom.

 

 

Laboratoria kierunkowe

Symulacyjna sala rozpraw

Studenci prawa Wyższej Szkoły Humanitas jako nieliczni w Polsce mają możliwość korzystania w trakcie zajęć z profesjonalnej sali rozpraw, która została stworzona na Uczelni, w auli im. prof. Czesława Kupisiewicza. Pomieszczenie zostało zaplanowane tak, by w pełni odzwierciedlało prawdziwą salę sądową.

Dzięki niej oraz wszelkim pomocom dydaktycznym wchodzącym w jej skład, m.in.:

 • togi adwokackie,
 • togi prokuratorskie,
 • togi sędziowskie,
 • togi protokolanckie,

kształcenie studentów jest zbliżone do realnych warunków, w jakich będą funkcjonować po zakończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej.

Elementami wchodzącymi w skad zestawu symulacyjnego są również:

 • kamery monitorujące całą salę oraz rejestrujące zeznania świadka,
 • cyfrowy rejestrator, który nagrywa przebieg rozprawy.

Dzięki nagraniom, które są udostępniane studentom na platformie WSH, studenci nie tylko mogą uczestniczyć w symulacji rozpraw sądowych ale również analizować swoje zachowania i poszczególne etapy procesu.

Praktyka w sali symulacji rozpraw sądowych pozwoli studentom nie tylko rozwinąć umiejętności prawidłowych zachowań pożądanych w trakcie rozpraw, ale również nauczyć się posługiwania nowoczesnym sprzętem, który funkcjonuje w polskim sądownictwie.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 

Laboratorium językowe

Laboratorium językowe znajduje się w sali 110 na I piętrze. Zostało wyposażone w nowoczesny system do tłumaczeń symultanicznych w skład którego wchodzą m. in.:

 • 2-os. wygłuszona kabina tłumaczy,
 • 18 stanowisk odsłuchowych - każdy odbiornik posiada osobne ustawienie poziomu głośności, co zwiększa komfort odbioru tłumaczenia.

Ponadto w laboratorium znajdują się:

 • 2 stanowiska komputerowe,
 • tablica multimedialna,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny.

Dzięki wyposażeniu laboratorium w system tłumaczenia symultanicznego, studenci Humanitas mają unikalną możliwość sprawdzenia w praktyce na czym polega i jak wygląda praca tłumacza podczas obcojęzycznych konferencji, zjazdów branżowych czy innych wydarzeń, w trakcie których koniecznym jest tego typu tłumaczenie.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Seminarium doktorskie

Wyższa Szkoła Humanitas daje niepowtarzalną okazję uzyskania stopnia doktora nauk prawnych w możliwie najkrótszym terminie, bez konieczności ukończenia czteroletniej szkoły doktorskiej. Zgodnie z aktualnymi przepisami o tytuł doktora Prawa starać się może absolwent dowolnego kierunku studiów magisterskich.

Więcej informacji ---> CLICK

2 lokalizacje

Studia na kierunku Prawo realizujemy w dwóch miastach do wyboru – siedzibie głównej w Sosnowcu lub Gliwicach.

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)