Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

O projekcie

Inicjatorem projektu jest Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Projekt jest realizowany po raz kolejny w ścisłej współpracy z placówkami przedszkolnymi, których Dyrekcje obejmują nad nim honorowy patronat.

Cel projektu:

Celem projektu jest zainspirowanie dzieci do nauki i własnych poszukiwań oraz pokazanie im różnorodności świata nauki. W ramach inicjatywy młodzi studenci będą mieli okazję wziąć udział w ciekawych i nieszablonowych wykładach m. in.   z tematyki chemii, fizyki, geografii, astronomii, sztuki, historii, biologii czy archeologii.

Nasze doświadczenia w zakresie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży:

  • Wyższa Szkoła Humanitas funkcjonuje na rynku edukacyjnym już od 20 lat. W tym czasie aktywnie działaliśmy na rzecz rozwijania twórczych i naukowych pasji dzieci i młodzieży.
  • Od 2013 roku realizujemy z powodzeniem Zimową i Letnią Akademię Humanitas, która ma już ponad 300 absolwentów.
  • Obecnie, wspólnie z władzami miast (Sosnowiec, Tychy, Godów, Krzyżanowice, Poręba, Bytom, Będzin, Piekary Śląskie, Iwanowice)  prowadzimy Uniwersytety Dziecięce, cieszące się ogromnym zainteresowaniem rodziców i ich pociech. Łącznie, współpracujemy już z grupą ponad 2500 dzieciaków i ich rodziców z terenu południowej Polski!

Uczestnicy projektu:

Zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego MODUŁ „Przedszkolak na Uczelni” skierowane są do dzieci w wieku 4-5-6 lat - do całych grup przedszkolnych, wskazanych przez opiekunów i dyrekcję placówki.

Kadra:

Mali studenci odbywać będą zajęcia z profesorami i pracownikami naukowymi, popularyzatorami nauki, ekspertami, przedstawicielami nauki, kultury i sztuki.