Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Założenia i uczestnicy Projektu

NA CZYM POLEGA PROJEKT?

Projekt polega na realizacji przez kadrę naukowo-dydaktyczną Wyższej Szkoły Humnitas oraz ekspertów z nią współpracujących, wykładów, pokazów, warsztatów i innych inicjatyw naukowo-edukacyjnych dostosowanych do wieku i zainteresowań małych studentów - dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

Celem projektu jest zainspirowanie dzieci do nauki i własnych poszukiwań oraz pokazanie im różnorodności świata nauki. W ramach inicjatywy mali studenci mają okazję wziąć udział w ciekawych i nieszablonowych wykładach oraz warsztatach z różnych dziedzin takich jak chemia, fizyka, geografia, astronomia, sztuka, historia, biologia czy architektura >>

Zajęcia w ramach Projektu, wzorem standardowego roku akademickiego, odbywają się w trybie dwusemestralnym:

  • I semestr: listopad – styczeń,
  • II semestr: luty – maj.

Projekt rozpoczyna się Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego. W jej trakcie mali studenci otrzymują indeksy, w których przez cały rok akademicki gromadzą pamiątkowe naklejki i pieczątki. Cykl zajęć kończy Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego, podczas którego każdy uczestnik otrzymuje dyplom absolwenta.

Podstawowy (basic) roczny cykl Projektu obejmuje 8 spotkań trwających 45 minut każde*).

Zajęcia odbywają się w formie pokazów i interaktywnych wykładów. Każdy z wykładów/pokazów składa się z:

  • prezentacji naukowej,
  • aktywizacji dzieci,
  • czasu na zadawanie pytań.

Wszystkie zagadnienia prezentowane są w sposób przystępny i atrakcyjny. Dzieci mają możliwość aktywnego, bezpośredniego uczestniczenia w zajęciach oraz zadawania prowadzącym pytań.

*) Istnieje możliwość rozszerzenia programu na indywidualne życzenie Zamawiającego zgłaszającego do udziału w Projekcie min. 60 uczestników.

WYBRANA TEMATYKA WYKŁADÓW

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE?

Projekt realizowany jest na zamówienie placówek przedszkolnych i w ścisłej z nimi współpracy. Zatem udział w Projekcie dla grupy/grup przedszkolnych zgłasza dyrekcja przedszkola, z którą uzgadniany jest zakres Projektu - zarówno w zakresie merytorycznym, jak i organizacyjnym*) podsumowany podpisaniem umowy o współpracy. Ze wzorem umowy można zapoznać się TUTAJ >>

Rekrutacja grup przedszkolnych do Projektu prowadzona jest przez cały rok kalendarzowy. Na dany rok akademicki zamykana jest corocznie do 15 września.

*) w przypadku zgłoszenia grupy liczącej min. 60 osób. W przeciwnym razie umowa dot. Projektu realizowanego w ramach grupy łączonej

UCZESTNICY PROJEKTU

Zajęcia w ramach projektu PRZEDSZKOLAK NA UCZELNI skierowane są do zorganizowanych grup dzieci (całe grupy przedszkolne lub grupy dzieci zorganizowane w inny, dowolny sposób) w wieku 4-5-6 lat.

Minimalna grupa uczestników Projektu, dla której został skalkulowany koszt basic/osobę wynosi 60 dzieci.

Jeśli z jednej placówki zostanie zgłoszona mniejsza grupa uczestników, zapraszamy do udziału w spotkaniach grupy łączonej, stworzonej z kilku grup zgłoszonych przez różne placówki przedszkolne.

Regulamin Projektu dostępny TUTAJ - KLIK >>

MIEJSCE I CZAS REALIZACJI ZAJĘĆ

W przypadku, gdy jedna placówka przedszkolna zgłosi udział w Projekcie min. 60 podopiecznych, miejsce i czas realizacji zajęć podlega indywidualnym ustaleniom. Zajęcia mogą odbywać się w placówce przedszkolnej dokonującej zgłoszenia lub w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas, o ile takie życzenie zostanie sformułowane. Oczywiście placówka może zdecydować się również na dołączenie do zajęć grupy łączonej - wówczas nie ma wpływu na założenia programowe i organizacyjne.

W przypadku, gdy placówka przedszkolna zgłosi udział mniej licznej grupy uczestników, zajęcia odbywają się w ramach grupy łączonej (ok. 100 - 130 uczestników) w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas (aula) w robocze dni tygodnia w godzinach dopołudniowych.

KOSZT UDZIAŁU W PROJEKCIE

Koszt udziału 1 dziecka w Projekcie w ramach cyklu basic to 100 zł rocznie.

W przypadku zgłoszeń grup liczących min. 60 osób i chęci indywidualnych uzgodnień zakresu merytorycznego (poszerzenia go o więcej spotkań) koszt jednostkowy uzgadniany jest w oparciu o przyjęte do realizacji założenia. 

KONTAKT

Uniewersytet Międzypokoleniowy Wyższej Szkoły Humanitas

KLIKNIJ TUTAJ>>