Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Rekrutacja i opłaty

Miejsce i czas odbywania się zajęć:

  • Zajęcia odbywają się w Państwa placówce (po zrekrutowaniu się grupy min. 60 uczestników). Jeśli mniejsza grupa wyrazi chęć uczestniczenia w zajęciach zapraszamy do udziału w spotkaniach grupy łączonej odbywających się na Auli Wyższej Szkoły Humaitas (w tygodniu, w godzinach dopołudniowych).
  • Możliwa jest organizacja Uroczystej Inauguracji oraz Zakończenia Roku Akademickiego w Auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
  • Roczny cykl wykładów to 8 spotkań.

 Forma zajęć:

  • Zajęcia odbywają się w formie pokazów i interaktywnych wykładów. Każdy z wykładów/ pokazów składa się z prezentacji naukowej, aktywizacji dzieci i czasu na zadawanie pytań. Każde spotkanie trwa 45 minut.
  • Wszystkie zagadnienia prezentowane są w sposób przystępny i  atrakcyjny. Dzieci mają możliwość aktywnego, bezpośredniego uczestniczenia w zajęciach oraz zadawania prowadzącym pytań.
  • Projekt rozpocznie się Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego. Mali studenci otrzymają indeksy. Cykl zajęć zakończy natomiast Uroczyste Zakończenie Roku, podczas którego wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i  medale.

Koszty:

Koszt udziału dziecka w zajęciach to 100 zł rocznie. W ramach tej opłaty dzieci uczestniczą w 8 wykładach. Każdy mały student otrzymuje także indeks (na początku roku) – w którym przez cały rok gromadzi pamiątkowe naklejki i pieczątki oraz dyplom absolwenta (na zakończenie roku akademickiego).

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

 

Wzór umowy dla przedszkoli partnerskich (kliknij w link)

Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod nr tel. 32 363-12-31, 600-105- 578 oraz pisząc na adres e-mail: przedszkolak@humanitas.edu.pl