Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Strategia korzystania z zasobów lokalnych i ponadlokalnych w organizowaniu działań ochronnych dla placówek oświatowych

Wyższa Szkoła Humanitas

zaprasza do udziału w konferencji warsztatowej

"Strategia korzystania z zasobów lokalnych
i ponadlokalnych

w organizowaniu działań ochronnych dla placówek oświatowych"

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca 

realizowanej w ramach programu PLACÓWKA OŚWIATOWA - AZYLEM BEZPIECZEŃSTWA

Konferencja odbędzie się dnia 27 stycznia 2016 r.
w godz. 9.30-13.30
w auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu,
przy ul. Kilińskiego 43

Istotą konferencji jest wskazanie organom prowadzącym placówki oświatowe istniejących możliwości finansowania budowy efektywnych systemów bezpieczeństwa w szkołach, systemów opartych na profilaktyce systemowej.


Konferencja skierowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w placówkach oświatowych, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli placówek oświatowych.

Konferencja ma na celu wskazanie obszarów ryzyk specyficznych dla placówki oświatowej w strukturze jej funkcjonowania oraz wyselekcjonowanie  istotnych deficytów systemowych, budżetowych oraz kompetencyjnych, które są związane z zabezpieczeniem placówki oświatowej, a także zaprezentowanie możliwości finansowania systemu bezpieczeństwa placówki z zasobów lokalnych i ponadlokalnych. W trakcie panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli: samorządów, służb związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania zasobów lokalnych i pozalokalnych do zapewnienia bezpieczeństwa w placówce oświatowej.

Szczegółowy program Konferencji znajdą Państwo TUTAJ.

Każdy uczestnik Konferencji otrzyma CERTYFIKAT udziału.
Udział w Konferencji jest BEZPŁATNY. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20.01.2016 r. za pośrednictwem Formularza online

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Szkoleń, Małgorzata Makieła, tel.: 32 363 12 03, 664 918 739,
e-mail: szkolenia@humanitas.edu.pl 

Honorowy Patronat:

        

Patronat merytoryczny:

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego WSH

Instytut Pedagogiki WSH

Instytut Psychologii WSH

Patronat medialny: