Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Stypendia

Szanowni Państwo!

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dotyczące systemu stypendialnego obowiązującego w WSH. W ramach tego systemu student może ubiegać się o świadczenia w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
 • zapomogi.

Uwaga

 1. Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru.
 2. Poszczególne (różne) rodzaje stypendiów oraz zapomogę student może otrzymywać niezależnie (także stypendium rektora dla najlepszych studentów jednocześnie ze stypendium ministra za wybitne osiągnięcia), o ile spełnia kryteria określone dla każdego ze świadczeń.
 3. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich (wynagrodzenie to wynosi obecnie 2 450 zł).

Wszelkie pytania i uwagi należy zgłaszać bezpośrednio w dziekanacie
tel.: 32 363-12-10; e-mail: dziekanat@humanitas.edu.pl
pokój: 008 

DOKUMENTY - WYTYCZNE - WNIOSKI

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Humanitas – tekst jednolity po zmianach wprowadzonych aneksem nr 3 z dnia 2 stycznia 2017 r.  zapoznaj się >>

Wytyczne dla stypendiów przyznawanych w WSH

Druki wniosków stypendialnych na rok akademicki 2018/2019

Uwaga!:

Szanowni Państwo, nowe druki wniosków o stypendium na rok akademicki 2019/2020 będą dostępne na stronie do pobrania w połowie września.
Termin składania wniosków stypendailnych zostanie ogłoszony wraz z nowymi wnioskami.

 • Wniosek o stypendium socjalne - pobierz >>
 • Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – pobierz >>
 • Oświadczenie dotyczące zapomogi - pobierz >>
 • Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów - na podstawie:
 1. wysokiej średniej ocen – pobierz >>
 2. wysokich wyników sportowych – pobierz >>
 3. osiągnięć naukowych i artystycznych – pobierz >>

Wypełnione wnioski będą przyjmowane w dziekanacie do dnia 31 marca 2019 r.