Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Administracja, prawo i biznes

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2019 r.

Studia z zakresu prawa i administracji

Wszystkie kierunki studiów podyplomowych z zakresu Prawa i Administracji zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca

Studia z zakresu finansów i rachunkowości

Kierunki objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca

Studia z zakresu bezpieczeństwa

Studia z zakresu zarządzania

Studia interpersonalne

Studia menedżerskie

Studia z zakresu pedagogiki, psychologii i terapii