Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Studia dofinansowane od 80% do 100% dla pracowników przedsiębiorstw

Pula środków jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Adresaci:

Dofinansowanie może otrzymać pracodawca na sfinansowanie kosztów kształcenia swoich pracowników. Wysokość środków zależy od wielkości firmy:

  • 100% - dla mikro przedsiębiorców,
  • 80% - dla pozostałych pracodawców.

Dofinansowanie obejmuje pracodawcę oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę (nie ma znaczenia czy osoba jest zatrudniona na pełen etat bądź jego część).


Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt.  25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  pracodawca, to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Szczegółowe informacje:

Uczelnia oferuje bezpłatne przygotowanie wniosku oraz, w przypadku uzyskania dofinansowania, rozliczenie dotacji  w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Informacje można uzyskać w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń pod nr tel. (32) 36 31 221.
e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl